Over autoverzekeringen

Welke dekkingen zijn er mogelijk? U heeft de keuze uit drie dekkingsvormen:
- WA De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is verplicht en dekt alle schade die u veroorzaakt aan anderen
- WA + beperkt casco Deze verzekering dekt, naast de schade aan anderen, ook de schade aan uw eigen voertuig, veroorzaakt door diefstal, botsing met loslopende dieren, storm en ruitschade.
- WA + Casco Deze verzekering biedt niet alleen dekking voor de schade aan anderen, maar ook voor vrijwel alle schade aan uw eigen auto.

Overzicht verschillende dekkingen
SchadeWAWA + beperkt cascoWA + casco
Schade aan anderen
 
Schade aan eigen voertuig door
Brand, zelfontbranding, ontploffing en blikseminslag 
Diefstal, Joyriding  
Ruitschade  
Botsing met loslopende dieren of vogels  
Natuurrampen (storm e.d.)  
Aanrijding, slippen en te water raken   
Overige van buiten komende onheilen   

Welke aanvullende verzekeringen kunt u afsluiten? U kunt via onze website drie verschillende aanvullende verzekeringen afsluiten:

Schadeverzekering inzittenden:

Deze verzekering vergoedt de werkelijk geleden schade van de bestuurder en passagiers als gevolg van een ongeval waarbij de verzekerde auto is betrokken. Er wordt maximaal het verzekerde bedrag uitgekeerd voor alle inzittenden samen. De schade aan de auto zelf is niet gedekt, dit valt onder de Cascodekking. Door wie het ongeval is veroorzaakt is voor deze verzekering niet van belang.

Ongevallenverzekering inzittenden:

Deze verzekering komt tot uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit van de bestuurder en passagiers. Bij overlijden wordt het verzekerde bedrag per persoon uitgekeerd. Bij blijvende invaliditeit is de uitkering afhankelijk van de ernst van de invaliditeit. Ook voor deze verzekering is het niet van belang wie het ongeval heeft veroorzaakt.

Rechtsbijstand:

Met deze verzekering bent u verzekerd van professionele juridische bijstand als u deze nodig heeft na een ongeval. Er zijn verschillende soorten van verkeersrechtsbijstand verzekeringen, variërend van basisdekking tot heel uitgebreid. Bekijk daarom de polisvoorwaarden om de juiste verzekering af te sluiten.

Wat is de looptijd van de autoverzekering? Voor bijna alle schadeverzekeringen geldt sinds 1 maart 2010 een minimale looptijd van één jaar en een opzegtermijn van maximaal één maand. Dit betekent dat u na het eerste jaar op ieder moment uw autoverzekering kunt opzeggen. Hierbij dient u wel rekening te houden met een opzegtermijn van 30 dagen.

Hoe zegt u uw huidige verzekering op? Om het opzeggen van uw huidige verzekering zo makkelijk mogelijk te maken, kunt op onze website direct een opzegbrief voor uw huidige verzekeraar printen. Hier hoeft u slechts enkele gegevens in te vullen, waarna u de opzegbrief kunt versturen naar uw verzekeraar.

Met onderstaande knop, kunt u een opzegbrief uitprinten die u ingevuld en ondertekend naar uw huidige verzekeraar kunt opsturen.


Bereken wat u kunt besparen Voer hieronder uw kenteken in:

Welk eigen risico kunt u kiezen? De meeste verzekeraars hebben een standaard eigen risico van ongeveer € 135,-. In sommige gevallen kunt u dit afkopen tegen een premietoeslag. U kunt ook het eigen risico verhogen, dit levert u een premieverlaging op. Het eigen risico geldt niet voor de WA dekking, maar alleen voor de eventuele (beperkte) casco dekking.

Hoe betaalt u uw premie? U kunt kiezen uit maandbetaling, kwartaalbetaling, halfjaarbetaling en jaarbetaling. Veel verzekeraars geven korting als u kiest voor een andere betalingstermijn dan maandelijks. Deze korting kan oplopen tot wel 7,5% bij jaarbetaling.

De premie wordt altijd via automatische incasso betaald. Doordat wij kiezen voor een standaard betalingswijze kunnen wij de kosten laag houden. Hierdoor kunnen wij de laagste prijzen en korting aanbieden.

Het bedrag dat u voor uw autoverzekering betaalt, bestaat uit premie, vermeerderd met € 1,- incassokosten en 21% assurantiebelasting. De incasso voor de UnitedConsumers autoverzekeringen wordt uitgevoerd door Voogd & Voogd Verzekeringen.

Wat is no-claim korting? Autoverzekeraars geven korting op basis van uw schadevrije jaren. Elk jaar dat u verzekerd rijdt, zonder een schade te claimen, bouwt u 1 schadevrij jaar op. Als u schade veroorzaakt en deze door uw verzekeraar laat vergoeden, verliest u gemiddeld 4 schadevrije jaren. U kunt hierdoor ook een negatief aantal schadevrije jaren hebben. Indien u een negatief aantal schadevrije jaren heeft, kunt u telefonisch contact met ons opnemen voor een scherpe offerte.

Aan de hand van uw schadevrije jaren wordt u door de verzekeraar op de bonus/malus ladder ingeschaald. Hoe meer schadevrije jaren u heeft, hoe hoger u op de ladder komt en hoe hoger de no-claimkorting is die u van de verzekeraar ontvangt.

Hoe de bonus/malus ladder is opgebouwd is verschillend per maatschappij. In de polisvoorwaarden van de verzekering kunt u deze terugvinden.