Vergelijk hier uw autoverzekering

Tekens op het wegdek: regels en boetes

Op het wegdek staan verschillende aanduidingen om u te helpen op de juiste plek op de weg te rijden. Denk aan pijlen, lijnen en tekens. Hier zijn verkeersregels voor gemaakt waar u zich aan moet houden. Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen.

Haaientanden en stopstrepen

Er zijn verschillende manieren om weggebruikers te wijzen op voorrangsregelingen op de weg. Verkeersborden kunnen aangeven wie er voorrang heeft, maar ook op de weg vindt u tekens die u moet opvolgen. Haaientanden geven aan dat u verkeer van de kruisende weg voorrang moet verlenen. Doet u dit niet, dan kunt u een boete van € 230 krijgen (2016). 

Als er een doorgetrokken streep dwars over de weg geschilderd is, moet u geheel tot stilstand komen en het andere verkeer voorrang verlenen. De stopstreep vindt u altijd in combinatie met een stopbord. Stopt u niet bij een stopstreep, dan kunt u een boete krijgen van € 90 (2016).

Lijnen en strepen op de weg

Verschillende lijnen en strepen op de weg geven aan waar u mag rijden en waar niet. Zo mag u niet over een doorgetrokken streep rijden, de bekeuring hiervoor bedraagt € 230 (2016). Is de lijn gestippeld, dan mag u wel naar de andere rijbaan. 

Voorsorteervakken

Op de weg vindt u ook pijlen die aangeven welke baan bedoeld is voor welke richting. De bedoeling is dat u op die manier bij een kruispunt voorsorteert voor de juiste richting. De bekeuring voor het niet voorsorteren op een voorsorteerstrook bedraagt € 230 (2016). 

Rijden op de busbaan

Voor een betere doorstroming zijn er op sommige plaatsen rijstroken speciaal gereserveerd voor de bus. Deze herkent u aan het woord BUS op het wegdek en met borden wordt aangegeven dat u de rijstrook niet mag gebruiken. U mag met uw auto geen gebruik maken van de busbaan. Doet u dit wel, dan kunt u een boete krijgen van € 140 (2016).

Autoverzekering afsluiten

Maakt u met uw auto gebruik van de openbare weg, dan heeft u een autoverzekering nodig. Zo bent u verzekerd voor schade die u bij andere weggebruikers veroorzaakt. Bij UnitedConsumers kunt u een goedkope autoverzekering afsluiten en krijgt u de beste service.

Voorkom verkeersboetes en lees ook de verkeersregels over:

Voorrang verlenen
Handsfree bellen
Door rood rijden
Bumperkleven
Parkeren
Snelheid
Snelweg
Inhalen 

> Alles over autoverzekeringen
> Verkeersregels en verkeersboetes