Schaliegas

Schaliegas is aardgas dat door middel van 'fracking' wordt gewonnen uit schalie. Eerst wordt tot de schalie, een bepaald gesteente, geboord en daarna gaat het boren horizontaal. Onder hoge druk worden water, zand en chemicaliën in het gesteente gespoten waardoor het breekt. Op die manier komt het schaliegas vrij, dat samen met het water en de chemicaliën weer opgepompt wordt.

Nieuwe energiewinning

Het horizontaal boren naar gas wordt pas sinds het einde van de 20e eeuw gedaan. In de Verenigde Staten wordt op deze manier al energie gewonnen. Ook in Nederland is schaliegas te vinden, maar winning van schaliegas is nog niet toegestaan.

Nadelen van schaliegas

Net als bij de winning van aardgas, moet voor schaliegas diep in de grond geboord worden. Deze boringen kunnen leiden tot aardbevingen en schade aan gebouwen en wegen. Bovendien zouden de chemicaliën die bij het winningsproces gebruikt worden, in het grondwater terecht kunnen komen. Daarnaast komt er bij de winning van schaliegas methaan vrij. Dit broeikasgas is 25 maal sterker dan koolstofdioxide. 

Duurzame energie

Energie van UnitedConsumers is 100% groen. Wij gebruiken geen schaliegas voor onze energielevering. Wij vinden duurzaamheid en groene stroom vanzelfsprekend. Wilt u ook groene energie met korting? Meld u dan nu aan bij UnitedConsumers Energie.

Ga voor groene stroom met korting