Capaciteitstarief

Wat is het capaciteitstarief? Met ingang van 1 januari 2009 is het capaciteitstarief ingegaan voor de netwerkkosten. Voor alle consumenten en kleinzakelijke verbruikers bestaan de netwerkkosten voortaan uit een vast bedrag per jaar. Dit betekent dat de netwerkkosten niet meer afhankelijk zijn van uw verbruik, maar van de capaciteit van uw aansluiting. Voor het gasverbruik waren de netwerkkosten voor het grootste gedeelte al capaciteitsafhankelijk en zijn de wijzigingen daarom minimaal.

Waarom is het capaciteitstarief ingevoerd? Het capaciteitstarief is ingevoerd om de netwerkkosten eenvoudiger en overzichtelijker te maken. Hierdoor wordt de administratie en de verrekening tussen leveranciers en netbeheerders vereenvoudigd.

Wat betekent dit voor de netwerkkosten? Wanneer u zoals de meeste consumenten een normale stroomaansluiting heeft (tot en met 3 x 25A), dan betaalt u uiteindelijk evenveel netwerkkosten als voorheen. De hogere netwerkkosten worden namelijk gecompenseerd via de energiebelasting. Dit is gedaan door een verhoging van de jaarlijkse heffingskorting.

Heeft u een grotere capaciteit met daarbij een gemiddeld stroomverbruik, dan gaan voor u in de meeste gevallen de jaarlijkse netwerkkosten niet omhoog.

Indien u een relatief grote aansluitwaarde heeft met daarbij in verhouding een laag stroomverbruik, dan kan het zijn dat de netwerkkosten voor u hoger uitvallen met ingang van 1 januari 2009.

Hoe vindt de verrekening tot 1 januari plaats? De netwerkkosten over de periode tot 1 januari 2009 worden afgerekend tegen de oude verbruiksafhankelijke tarieven. Uw netbeheerder zal aan de hand van de meteropname in 2009 een meterstand terugrekenen voor 1 januari 2009. Hierdoor kan worden vastgesteld welk verbruik tegen de oude, verbruiksafhankelijke netwerktarieven kan worden afgerekend.

Waarom is er geen meterstand opgenomen? Doordat er in de meeste gevallen vrijwel geen verschil is in kosten in de oude en nieuwe situatie, is het niet nodig een werkelijke meterstand voor 1 januari op te nemen. Er vindt dan ook geen tussentijdse afrekening plaats. U ontvangt gewoon een jaarafrekening in 2009 in de maand dat u gewend bent.

Is het mogelijk de capaciteit te verlagen? Indien u in verhouding met uw verbruik een te grote aansluitwaarde heeft, dan kan het voor u voordelig zijn de capaciteit te laten verlagen. Hier bestaat een speciale coulanceregeling voor, waarbij u voor een speciaal tarief van € 50 (exclusief B.T.W.) uw aansluiting kan laten verlagen.
Neemt u voor een aanpassing van de capaciteit van uw aansluiting contact op met uw netbeheerder:

NetbeheerderWebsiteKlantenservice
Cogas Netbeheerwww.cogas.nl0546-836666
Lianderwww.liander.nl0900-2632630
DELTA Netwerkbedrijfwww.deltanetwerkbedrijf.nl0118-882900
Stedinwww.stedin.net0900-1426
Enexiswww.enexis.nl0900-7808700
RENDO Netwerkwww.rendo.nl0522-856400
Westland Infrawww.wei.nl0174-236534

Waar kan ik meer informatie vinden? Kijk voor meer informatie over de invoering van het capaciteitstarief op de website van consuwijzer of kijk op de website van uw netbeheerder.

Contact Wanneer u nog vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via:

E-mail: energie@unitedconsumers.com
Telefoon: 040-2350560 (ma-vr: 08.00-18.00)