Stroometiket: 100% groene stroom

UnitedConsumers
UnitedConsumers

Eindhoven 23 maart 2012

Ieder jaar publiceert UnitedConsumers Energie haar stroometiket. Met behulp van dit uniforme etiket kunnen consumenten makkelijk achterhalen welke grondstoffen of energiebronnen gebruikt zijn voor de opwekking van elektriciteit.

Hieronder treft u ons stroometiket over 2011 aan, het stroometiket betreft namelijk altijd het voorbije jaar. We kunnen echter al de verwachting uitspreken dat in 2012 dezelfde bronnen gebruikt zullen worden.

Waterkracht de voornaamste energiebron 70% van de energie die wij leveren wordt opgewerkt in waterkrachtcentrales. Die staan voornamelijk bij stuwmeren in Noorwegen of de Alpen. Het voordeel van waterkracht is dat de stuwdammen een garantie geven op constante opwekking van energie, het water raakt niet op.

Biomassa raakt nooit op 20% van de energie die wij leveren wordt opgewekt uit biomassa. Biomassa bestaat uit organische materialen als hout, gft-afval en zelfs mest. Door dit te verbranden of vergisten komt energie vrij. Opwekking van stroom met biomassa wordt als groen gezien omdat dit het verbruik van fossiele brandstoffen verminderd en biomassa ook nooit op raakt.

Windenergie 10% van de energie die wij leveren wordt door windturbines opgewekt uit windenergie. Windturbines hebben het nadeel dat wanneer het niet waait, er ook geen energie wordt opgewekt. De minimale windkracht om energie uit wind op te kunnen wekken is kracht 2 tot 3.

Over UnitedConsumers Energie UnitedConsumers is al 10 jaar een vertrouwde partij in de levering van stroom en gas aan consumenten. Het unieke van UnitedConsumers is dat wij het inkoopvoordeel grotendeels aan onze klanten teruggeven, door middel van groepskorting. Daarnaast leveren wij sinds 1 januari 2010 uitsluitend nog groene stroom voor dezelfde prijs als grijze stroom.