Tips versterken slimme meter

UnitedConsumers
UnitedConsumers

Eindhoven 21 december 2016

Voorlichting heeft een belangrijk en positief effect op energiebesparing door een slimme meter. Alleen een slimme meter aanschaffen is niet voldoende volgens Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Uit onderzoek blijkt dat dit minder energiebesparing opleverde dan verwacht. Echter blijkt dat voorlichting via een aansluitende e-mailcampagne wel een enorm positief effect heeft op energiebesparing.

Slimme meter alleen niet voldoende

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeerde vorige maand nog dat huishoudens met een slimme energiemeter niet zoveel energie besparen dan verwacht werd. De overheid had gerekend op een besparing van 3,5 procent, terwijl dit in werkelijkheid maar 1 procent is. Dit is vreemd, omdat een slimme energiemeter juist moet zorgen voor energiebesparing. Gelukkig is inmiddels bekend waarom dit verschil zo groot is.

Energieleveranciers hebben iedereen in Nederland gestimuleerd de 'slimme meter' aan te schaffen. Een slimme meter vervangt de oude meter in de meterkast. Meterstanden worden automatisch zesmaal per jaar doorgegeven aan de netbeheerder. U hoeft met deze vernieuwde meter zelf dus geen meterstanden meer door te geven. De slimme energiemeter biedt tevens een beter inzicht in het energieverbruik. Hiermee kunt u zelfs dagelijks uw energieverbruik inzien. Inmiddels hebben zeven miljoen Nederlandse huishoudens een slimme meter.

Tips en voorlichting belangrijk bij energiebesparing

Echter is het inzien van energieverbruik blijkbaar niet voldoende. De Rotterdamse Woningcorporatie Woonstad voerde een onderzoek uit naar energiebesparing met een slimme meter. Uit dit onderzoek blijkt dat consumenten die geregeld geprikkeld worden met e-mails en meldingen met besparingstips, meer energie besparen met hun slimme meter. Hierdoor wordt duidelijker wat de consument precies kan doen met een slimme meter. Voor de meeste consumenten blijkt dat nog onduidelijk te zijn.

Een slimme meter alleen zorgt dus niet direct voor energiebesparing. Het is daarom aan energieleveranciers om consumenten regelmatig te prikkelen met tips over energiebesparing via e-mail of andere communicatiekanalen. Door simpele adviezen te geven wordt de consument gestimuleerd om bewuster met energie om te gaan. UnitedConsumers stuurt als energieleverancier ook regelmatig e-mails met tips om energie te besparen in huis. Samen met een slimme meter en een goedkope energieleverancier wordt hiermee de hoogste energiebesparing behaald. Zo houdt u meer geld over voor een leuker leven. Goed voor elkaar.