Goedkope energie en altijd wind mee

UnitedConsumers
UnitedConsumers

Eindhoven 15 augustus 2017

Vanaf medio juli bieden wij 100% Europese windenergie. We kiezen voor maximale groene energie efficiëntie en een collectieve energiebron. Wat wil dat zeggen voor UnitedConsumers deelnemers? Dat nieuwe deelnemers altijd profiteren van ‘Wind Mee’. Door te investeren in duurzame groene energie investeren we niet alleen in duurzame energie maar ook in u en toekomstige generaties.

Duurzame groene stroom bij UnitedConsumers

Onze deelnemers maakten al gebruik van groene stroom maar vanaf heden is er specifiek gekozen voor duurzaam groen. Waar voorheen groene stroom ook deels afkomstig was van waterkracht en biomassa, krijgen alle nieuwe deelnemers vanaf nu energie die voor 100% is opgewekt door windmolens in Europa.

Maximale groene energie efficiëntie

Honderd procent wind is niet zomaar een keuze. Directeur Paul van Selms: “Alle opgewerkte groene energie is natuurlijk beter dan een kolen- of kerncentrale. Maar de beste groene energiebron moet, afgezien van duurzaam en economisch haalbaar, ook efficiënt verantwoord zijn. We kiezen voor windenergie uit Europa en niet alleen Nederland omdat je het moet opwekken waar het het hardst waait. Simpel gezegd: zonne-energie loont meer in landen rondom de Middellandse zee. Wind kan het best noordelijker worden opgewekt op zee.”

Extra bijkomend voordeel deelnemers

Niet alleen een scherpere energieprijs is het voordeel voor UnitedConsumers deelnemers. Van Selms: “In 2018 worden waarschijnlijk de eerste windmolens (een windmolenpark in de Noordzee) gebouwd zonder subsidie. Tot nu toe wordt de bouw en productie van bijna alle zonne- en windenergie gesubsidieerd. Beter is als deze vormen op eigen benen kunnen staan. Dit scheelt de consument geld in de portemonnee want subsidies worden betaald uit belastinggeld.” Op deze manier houdt iedereen meer geld over voor een leuker leven.  Goed voor elkaar.