Contact
Mijn UnitedConsumers

Salderingsregeling verandert vanaf 2020 in terugleversubsidie

UnitedConsumers
UnitedConsumers

Eindhoven 20 juni 2018

Goed nieuws voor mensen met zonnepanelen: de salderingsregeling wordt in 2020 omgezet in een terugleversubsidie. Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer via een brief laten weten dat de terugverdientijd van zonnepanelen ook met de nieuwe subsidie 7 jaar blijft.

Momenteel kunnen eigenaren van zonnepanelen de belasting over de investering terugvorderen. Daarnaast krijgen zonnepaneelhouders korting op hun energierekening op het moment dat de zonnepanelen meer opleveren dat het huishouden zelf verbruikt. Dat is al snel het geval. Nu steeds meer mensen zonnepanelen installeren blijkt de constructie niet houdbaar.

Salderingsregeling niet houdbaar

De minister zorgt met de nieuwe subsidieplannen dat zonnepanelen aantrekkelijk blijven voor het grote publiek. Als de minister niets had gedaan was de terugverdientijd in 2025 gedaald naar 4 in plaats van 7 jaar. Voor het gemak hebben we verschillen tussen de terugleversubsidie en salderingsregeling op een rij gezet.

Verschil salderingsregeling en terugleversubsidie:

  • Richt zich naast zonne-energie ook op andere hernieuwbare energiebronnen
  • Vanaf 2020 wordt er jaarlijks een subsidieplafond ingesteld
  • Iedereen kan jaarlijks aanspraak maken op de subsidie
  • De terugverdientijd zal minimaal 7 jaar blijven
  • Ook na 2020 betaalt u geen energiebelasting over zelfopgewekte stroom
  • Ook na 2020 betaalt u geen Opslag Duurzame Energie (ODE)
  • Voor gebruikers van de huidige salderingsregeling komt een soepele overgang

Stijging van het aantal zonnepanelen

Minister Wiebes geeft in zijn brief ook aan dat we in 2030 waarschijnlijk zo'n 6 gigawattpiek aan zonnepanelen op de Nederlandse daken hebben liggen. Dat betekent dat er bijna 2 miljoen huishoudens zelf elektriciteit opwekken met behulp van panelen. Als we onze klimaatdoelen willen halen en de CO2 uitstoot willen verminderen is het van belang dat huishoudens meer gebruik maken van duurzame energie.

Deze zomer meer details

Op het moment wordt zelfs bekeken of scholen en kantoren kunnen worden opgenomen in de regeling. Uiteindelijk moet het loket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ervoor zorgen dat huishoudens en bedrijven de terugleversubsidie kunnen aanvragen. Details, zoals het subsidiebedrag geeft de minister deze zomer vrij.