Uitstoot broeikasgassen moet lager in 2030

De klimaattafel, met Diederik Samsom aan het hoofd, komt de tweede week van juli met een pakket aan maatregelen dat opgenomen moet worden in het klimaatakkoord. Aan de tafel van Samsom zitten onder andere milieuorganisaties, gemeenten, woningcorporaties, huiseigenaren, energie-, bouw- en installatiebedrijven, vakbonden en banken. De mensen aan tafel gaan met de maatregelen de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent laten dalen.

Energiebelasting op de schop

Particulieren of bedrijven betalen nu een bepaald bedrag aan energiebelasting op basis van het verbruik. Zo betaalt u als gezin ongeveer 26 cent per kubieke meter aardgas en 10,5 cent per kw/u. Met de nieuwe plannen wil de klimaattafel de belasting op gas met 20 cent verhogen en de belasting op stroom juist verlagen met 7,3 cent. De verlaging van de belasting op elektriciteit is hard nodig om de investeringen in bijvoorbeeld warmtepompen rendabel te maken.

Energiebesparende maatregel heel belangrijk

Als je kijkt naar het bedrag dat bijvoorbeeld bedrijven betalen is dit erg laag. Voor aardgas betalen ze vaak 1 tot 6 cent per verbruikte kubieke meter. Het is de bedoeling dat voor grootverbruikers de energiebelasting procentueel even hard stijgt als voor gezinnen. De huishoudens die geen maatregelen nemen om te besparen gaan er zo’n 10 tot 35 procent op achteruit. De mensen die wel in actie komen worden beloond met een verlaging van 13 tot 18 procent op hun totale energierekening. De overheid zal door middel van een subsidie zorgen dat mensen die geen geld hebben om te investeren in energiebesparende oplossingen niet in de problemen komen.

Tweede Kamer beslist uiteindelijk

Uiteindelijk beslist de Tweede Kamer of deze belastingmaatregelen ook echt doorgevoerd worden door middel van een wetswijziging. Nu is er al besloten dat Nederland van het gas af moet, maar als huiseigenaar bent u dat nog niet verplicht. Er worden ondertussen al een tijd geen nieuwe woningen met een aardgasaansluiting gebouwd.

Energie besparen op verwarming
Energiebesparende gadgets
Energie besparen op isolatie
Energie besparen in huis
Subsidie voor energie
Keurmerken