Vanaf 1 januari geen aparte rekening meer van uw netbeheerder Per 1 januari 2012 gaan wij namens de netbeheerders de netwerkkosten voor gas factureren. UnitedConsumers heeft hiervoor afspraken gemaakt met alle netbeheerders. Dit betekent dat u geen aparte nota meer krijgt van uw netbeheerder voor de netwerkkosten voor gas.

energie

Waaruit bestaan netwerkkosten van gas? De totale energiekosten zijn opgebouwd uit leveringskosten, meterhuur, netwerkkosten en belastingen. Netwerkkosten bestaan uit de kosten om het transport van energie naar uw woning mogelijk te maken. De hoogte van deze kosten wordt vastgesteld door de netbeheerder en zijn voor gas gemiddeld € 10,00 tot € 15,00 per maand.

Netwerkkosten stroom De netwerkkosten voor stroom werden altijd al door UnitedConsumers gefactureerd en afgedragen aan de netbeheerder. Vanaf 1 januari 2012 is dit dus ook voor gas het geval.

Verplicht leveranciersmodel Uiteindelijk zal het binnen enkele jaren verplicht zijn voor alle energieleveranciers om de netwerkkosten namens de netwerkbeheerder in rekening te brengen. Hiervoor is per 1 januari 2009 het capaciteitstarief ingegaan, waardoor de netwerkkosten niet meer afhankelijk zijn van het verbruik. De netwerkkosten bestaan vanaf dat moment uit een vast bedrag per jaar per aansluiting.