Normale prijzen 2009

Het afgelopen jaar was wat betreft het gemiddelde prijsnivo van motorbrandstoffen een normaal jaar. Vergelijkbaar met de prijzen in 2006 en 2007. Door de extreme piek in brandstofprijzen in 2008 startte 2009 met lage prijzen, welke voor benzine diesel en LPG gedurende het jaar langzaam opliepen. Benzine steeg bijna een kwartje, diesel een dubbeltje en LPG 15 cent. Maar zal die adviesprijs van nu (1,45 euro voor benzine, 1,10 euro voor diesel, en bijna 65 cent voor LPG) in de toekomst, los van belastingen, alleen maar stijgen?

Prijzen voor de toekomst

Paul van Selms van www.UnitedConsumers.com, een internet inkoopcollectief voor Tanken met Korting, denkt dat het brandstofverbruik van auto’s in de nabije toekomst meer zal dalen dan de brandstofprijzen zullen stijgen. Deze voorspelling leidt hij deels af van een uitspraak van Bill Gates. Om het succes van Microsoft eind jaren negentig neer te zetten kwam Bill Gates tijdens een toespraak tot een veel besproken vergelijking tussen de computer- en de auto-industrie. Hij zei; "Als autofabrikanten dezelfde technologische ontwikkeling had doorgemaakt als Microsoft, zouden we rondrijden in personenauto’s die 25 dollar kosten en pas na duizend kilometer naar het tankstation moeten."

Bill Gates zal niet beseft hebben dat zijn laatste woorden van ruim 10 jaar terug, profetisch waarden blijken te hebben. Nu al rijdt de hybride Toyota Prius op 1 tank meer dan 1.000 km. En in Amerika komt volgend jaar (in 2011 ook in Europa) de nieuwe hybride Chevrolet Volt uit. Die rijdt 1 op 62,5. Ja, dat leest u goed en volgens Europese norm. Met een traditionele brandstoftank van 40 liter, is dat 2.500 km op 1 tank ! De Volt is niet de enige super zuinige personenauto aan de nieuwe snelweghorizon. Andere automerken zijn ook bezig en zullen snel volgen.

Als auto’s dus op korte termijn 6 keer (of meer) zuiniger worden, daalt de vraag naar brandstof drastisch. Minder vraag maakt, dat brandstofprijzen zullen dalen of minder zullen stijgen (als je naar verleden kijkt). Wellicht onverwacht positief nieuws voor u als automobilist. De olie industrie zal kunnen blijven pompen en verdienen, want de (langzaam) dalende vraag vanuit vervoer zal worden opgevangen door de immer stijgende vraag naar fossiele brandstoffen in het algemeen. De enige die dan nog voor “roet in de tank”, of beter gezegd; “kortsluiting in de motor” kan zorgen is de overheid met brandstofaccijnzen en belastingen. Want die dalen wel drastisch bij minder verkoop aan de pomp.