Onderzoek naar e-health app

Binnen het onderzoek kreeg een deel van de zieke patiënten toegang tot een speciale e-health app met gepersonaliseerd advies om zo snel mogelijk hun oude leven weer op te pakken. Daarbij stelden ze zichzelf doelen om te kijken hoe snel ze weer aan de slag konden.

Patiënten herstellen sneller

De andere groep kreeg toegang tot een website met standaard informatie over genezing na een bepaalde operatie. Uiteindelijk kwamen de onderzoekers uit op gemiddeld 5 dagen sneller herstel. De gebruikers van de app herstelde binnen 17 tot 25 dagen en de patiënten met de reguliere herstelmethode herstelden pas na 20 tot 32 dagen.

E-health in de gezondheidszorg

Aan het onderzoek werkten mensen met galblaas-, liesbreuk- en eierstokoperaties mee die werden uitgevoerd in het Amsterdam UMC. De patiënten waren tussen de 18 en 75 jaar oud en werden na hun operatie een half jaar gevolgd.

In het onderzoeksrapport wordt geadviseerd om aan de slag te gaan met dergelijke e-health apps voor mensen die dit soort operaties ondergaan. Het is dus geen gek idee dat we de komende jaren meer gebruik maken van technische ontwikkelingen tijdens het herstel van een operatie.