Alles over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

De AWBZ was een volksverzekering en iedereen die in Nederland woonde of werkte was hiervoor automatisch verzekerd. De AWBZ bestond naast de zorgverzekering en hieruit werd vooral de langdurige zorg betaald die niet door de zorgverzekering vergoed werd. Via de belastingdienst werd hiervoor automatisch premie voor afgedragen. Sinds 2015 is de AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz).

Van AWBZ naar Wlz

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten beschermde u tegen medische kostenrisico’s die onverzekerbaar zijn. Sinds 2015 wordt de AWBZ vervangen door de nieuwe Wet langdurige zorg. Deze wet is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg nodig hebben. Denk aan personen met ernstige dementie, met een ernstige beperking of een ernstige psychische stoornis. Het doel is om mensen langer thuis te laten wonen met hulp, zorg en ondersteuning van familie, gemeente en de zorgverzekeraar. Met deze wijzigingen wil de overheid 3,5 miljard euro besparen.

  • Wijkverpleging, persoonlijke verzorging, financiering van GGZ-instellingen en psychiatrische inrichtingen wordt een taak van de zorgverzekeraar.
  • Huishoudelijke hulp en dagbesteding komen onder verantwoordelijkheid van de gemeente.
  • Familie en vrienden moeten een grotere rol gaan spelen in de ondersteuning en verzorging van mensen binnen de AWBZ.

Goedkope zorgverzekering

Hoe de AWBZ en de Wlz werken

Mocht u ooit bijzondere zorg nodig hebben, dan krijgt u dat eerst van een arts of specialist te horen. Op grond van deze diagnose wordt u vervolgens naar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) verwezen. Daar beoordelen artsen welke zorg u precies nodig heeft en welke indicatie u daarvoor nodig heeft. In sommige gevallen krijgt u van het CIZ een persoonsgebonden budget toegewezen; een potje waaruit u zelf de nodige zorg betaalt. In de meeste gevallen zult u echter gebruik mogen maken van zorg in natura: zorg die op voorhand al is ingekocht.

Het zorgkantoor regelt uw zorg

Met de indicatie komt u vervolgens in contact met het zorgkantoor in uw regio. Nederland is verdeeld in 32 regio’s. In elke regio is een zorgkantoor die de AWBZ zorg regelt. Zij kennen de regio goed en helpen u de juiste zorgaanbieder te vinden. Het zorgkantoor blijft u ook in de toekomst begeleiden bij uw bewegingen door het zorglandschap.

Eigen bijdrage

Voor bijna alle zorg in de AWBZ en Wlz betaalt de zorgvrager een eigen bijdrage. Deze is inkomensafhankelijk. Er wordt gekeken naar uw jaarinkomen en met een speciale berekening wordt uw eigen bijdrage vastgesteld. De overige kosten worden betaald uit de premie die iedere Nederlander betaalt en bijdrages van de overheid.

Handige links over AWBZ

Wilt u meer weten over de AWBZ en Wlz? De volgende websites gaan dieper in op de AWBZ en Wlz. U kunt ook de website van het zorgkantoor in uw regio bezoeken.

Lees ook

Tandartsverzekering
Basis zorgverzekering​
Internet zorgverzekering
Zorgverzekeraars in Nederland

> Alles over zorgverzekeringen