Basisverzekering: verplicht in Nederland

Iedere Nederlander is verplicht een basis zorgverzekering af te sluiten. In het basispakket zit standaardzorg, zoals huisartsbezoek en spoedeisende zorg. Ongeveer 94% van alle zorgkosten in Nederland wordt vergoed uit de basisverzekering. Bij UnitedConsumers is een zorgverzekering altijd een goedkope zorgverzekering. Ook bij de zorgverzekering van 2019.

Zorgstaat: iedereen een zorgverzekering

Omdat alle Nederlanders verzekeringsplichtig zijn, heeft de overheid bepaald dat alle verzekeraars een acceptatieplicht hebben. Zij mogen niemand weigeren voor de basisverzekering. Als iemand bijvoorbeeld al een chronische aandoening heeft  -met de bijbehorende zorgkosten- zou het voor een verzekeraar aantrekkelijk zijn om te kunnen weigeren. Maar daar heeft de overheid dus een stokje voor gestoken.

Aanvullende verzekeringen zijn overigens niet verplicht, en hierop geldt evenmin een acceptatieplicht. Verzekeraars bepalen zelf de vergoedingen en voorwaarden van de aanvullende verzekeringen.

Hoe ziet de basisverzekering eruit?

De basisverzekeringen zijn in principe bij alle zorgverzekeraars gelijk. Alle vergoedingen in het basispakket worden namelijk ieder jaar door de overheid bepaald. Op Prinsjesdag wordt bekend gemaakt hoe de basisverzekering er komend jaar uit gaat zien. Iedere verzekeraar maakt daarna zijn eigen zorgpremies bekend. Half november zijn meestal alle zorgpremies bekend.

Dat alle vergoedingen bij alle verzekeraars gelijk zijn, beperkt de verzekeraars niet om te concurreren met de basisverzekeringen. Door zelf de tarieven en de voorwaarden in te richten kunnen zij hun basispakket alsnog uniek maken.

Wat dekt de basisverzekering?

Welke kosten er precies uit de basisverzekering vergoed worden, wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Voor een volledig actueel overzicht kijkt u bij het vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekeraar. De vuistregel is dat alle zorg die een verzekerde hard nodig heeft, vergoed wordt. Een ritje met de ambulance en alle zorg die u vervolgens in het ziekenhuis nodig heeft valt bijvoorbeeld onder de basisverzekering. Ook veruit de meeste medicijnen worden vanuit de basisverzekering vergoed.

Iedere verzekerde  draagt bij aan zijn zorgkosten door de maandelijkse zorgpremie en het verplicht eigen risico. De hoogte van het verplicht eigen risico wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Verder betaalt u bij sommige zorg en medicijnen een eigen bijdrage. Voor het huishoudboekje niet onbelangrijk om rekening mee te houden.

Verschillende basisverzekeringen

Als u een basisverzekering afsluit kiest u uit twee verschillende polissen:

  • Naturapolis: minder kosten en papierwerk, maar beperkte vrije keuze in zorg.
  • Restitutiepolis: vrije keuze in zorg, maar meer kosten en papierwerk.

Veel zorgverzekeraars bieden ook een zogenaamde 'budgetpolis' aan. Deze zorgverzekering heeft dezelfde dekking, maar u kunt slechts bij een beperkt aantal zorgaanbieders terecht.

Meer informatie over

Medicijnen basisverzekering
Terhandstellingskosten
Wet langdurige zorg
Zelfzorgmiddelen
Combinatiepolis
Recht op zorgtoeslag

> Alles over zorgverzekeringen