Restitutiepolis

In de zorgverzekering kennen we twee verschillende vormen. De naturapolis en de restitutiepolis. Ook bestaat er een combinatiepolis, waarin beide vormen gecombineerd worden.

Bij een restitutiepolis heeft u volledige vrije keuze in zorg en zorgaanbieders. U kiest zelf naar welke zorgaanbieder u gaat voor welke behandeling. De restitutiepolis is wel wat duurder dan de naturapolis. Ook schiet u in de meeste gevallen zelf voor, en krijgt u de nota vergoed van uw zorgverzekeraar.

Restitutiepolis: recht op vergoeding van zorg

In de Zorgverzekeringswet (Zvw) staat dat iedere verzekerde recht heeft op zorg, of een vergoeding daarvoor. De naturapolis biedt de verzekerde zorg (de verzekeraar heeft het op voorhand ingekocht), een restitutiepolis voldoet aan het recht op vergoeding. Mensen die kiezen voor een restitutiepolis vinden het meestal belangrijk om zelf te kunnen bepalen waar ze naartoe gaan voor zorg die ze nodig hebben.

Restitutiepolis of naturapolis?

Bij een restitutiepolis kiest u zelf naar welke zorgaanbieder u gaat. U krijgt altijd uw zorgkosten vergoed. Wel moet u de kosten vaak eerst voorschieten en de rekening declareren. Bij een naturapolis koopt de zorgverzekeraar groot in bij geselecteerde zorgaanbieders. Hierdoor gaan de kosten omlaag. Daardoor is de premie van de naturapolis vaak lager. Als verzekerde kunt u dan enkel terecht bij zorgaanbieders met wie de verzekeraar afspraken heeft.

In het kader van de bezuinigingen zijn verzekeraars steeds selectiever in het inkopen van zorg. Het aantal gecontracteerde zorgverleners wordt steeds kleiner waardoor het verschil in keuzevrijheid tussen beide vormen steeds groter wordt.

Let bij vergelijken van zorgverzekeringen op:

  • Moet u altijd zelf voorschieten? Sommige restitutiepolissen zijn ‘klantvriendelijk’ gemaakt, zodat u niet meer zelf voor hoeft te schieten.
  • Betreft het een ‘pure restitutieverzekering’ of een ‘gedeeltelijk gecontracteerde restitutiepolis’? In het laatste geval moet u soms toch zelf (deels) betalen voor zorg.
  • Heeft de verzekeraar in zijn naturapolis al heel veel zorgaanbieders gecontracteerd? Misschien biedt dit u al de keuzevrijheid die u wilde hebben.

Zorgverzekeringen vergelijken

Lees ook

Alles over zorgverzekeringen
Ziektekostenverzekering: Toen en nu