Alles over terhandstellingskosten

Als u bij de apotheek geneesmiddelen haalt, betaalt u ook voor de dienstverlening. U betaalt voor ieder medicijn terhandstellingskosten. De apotheek brengt daarnaast ook kosten in rekening voor een begeleidend gesprek bij een nieuw geneesmiddel. De kosten van deze dienstverlening vallen onder uw eigen risico. Wij vertellen u meer over de terhandstellingskosten. U verdient meer.

Zorgverzekering afsluiten
 

Medicijnen en terhandstellingskosten
De terhandstellingskosten zijn kosten voor dienstverlening in een (online) apotheek. Dit bedrag komt boven op de eventuele kosten van de medicijnen. Dienstverlening van een apotheek bestaat uit:

  • Het samenstellen van het medicijn.
  • Controleren of de voorgeschreven sterkte juist is.
  • Controleren of het voorgeschreven gebruik juist is.
  • Ervoor zorgen dat u geen verkeerde combinatie van medicijnen gebruikt.

Tarieven terhandstellingskosten van medicijnen
Voor ieder geneesmiddel waar een recept voor nodig is, betaalt u terhandstellingskosten. De hoogte van dit bedrag is per apotheek verschillend. Dit kan zelfs variëren per geneesmiddel en per tijdstip. Gemiddeld gezien is het ongeveer zes euro.

De terhandstellingskosten zijn hoger als:

  • De medicijnen verpakt zijn in een weekdoseersysteem.
  • De apotheker het geneesmiddel zelf moet maken.
  • U het geneesmiddel in het weekend haalt.
  • U het geneesmiddel ’s avonds haalt.

Kosten voor een begeleidend gesprek bij een nieuw geneesmiddel
Als u nieuwe medicijnen krijgt voorgeschreven of het langer dan drie jaar geleden is dat u de medicijnen heeft gebruikt, krijgt u een toelichting bij de medicijnen. Dit wordt een begeleidingsgesprek genoemd. Tijdens dit gesprek legt de apotheker uit hoe de medicijnen gebruikt moeten worden. Ook krijg u uitleg over de werking van de medicijnen en eventuele bijwerkingen. De kosten voor een begeleidingsgesprek worden apart vermeld op de nota of declaratie.

Kosten terhandstellingskosten
De terhandstellingskosten moet u altijd zelf betalen. Indien u een voorkeursgeneesmiddel krijgt, hoeft u bij VGZ en Bewuzt niets te betalen voor het medicijn zelf, maar wel voor de terhandstellingskosten. Deze kosten vallen onder het eigen risico. Van een aantal geneesmiddelen vergoeden zorgverzekeraars alleen de variant met de laagste prijs, dit worden voorkeursgeneesmiddelen genoemd.