Vergoedingen basisverzekering

Van alle zorgkosten die we in Nederland met alle verzekerden bij elkaar maken wordt 95% vergoed uit de basis zorgverzekering. Wat er wordt verzekerd in het basispakket wordt ieder jaar bepaald door de politiek, in samenspraak met de verzekeraars en zorgaanbieders. Het basispakket is daardoor bij iedere zorgverzekeraar gelijk. De voorwaarden kunnen echter per verzekeraar verschillen. Lees hier meer over de zorgverzekering 2019. U verdient meer.

Overzicht vergoedingen basisverzekering

Het basispakket vergoedt het volgende:

 • Logopedie
 • Medicijnen
 • Kraamzorg
 • Ziekenvervoer
 • Drie ivf-behandelingen
 • Verblijf in het ziekenhuis
 • Drie behandeluren dieetadvies
 • Verpleging en verzorging thuis
 • Zintuiglijke gehandicaptenzorg
 • Stoppen-met-rokenprogramma
 • Tandarts voor kinderen tot 18 jaar
 • Oefentherapie bij artrose (12 behandelingen)
 • Huisarts, medisch specialist en verloskundige
 • Wereldwijde spoedeisende zorg (tot Nederlandse tarieven)
 • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie (9 behandelingen)
 • Tandheelkundige chirurgische zorg (kaakchirurg) en kunstgebit
 • Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen
 • Fluoridebehandeling voor kinderen tot 6 jaar met ‘blijvende’ tanden en kiezen
 • Fysiotherapie en oefentherapie (vanaf 21 behandelingen bij bepaalde chronische aandoeningen)
 • Hulpmiddelen bedoeld voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking (maar niet rollators en andere loophulpmiddelen)

Wijzigingen vergoedingen basisverzekering 2019

Ieder jaar worden er een aantal wijzigingen in de vergoedingen vanuit de basisverzekering doorgevoerd. In 2018 worden er geen vergoedingen uit de basisverzekering gehaald. Wel worden een aantal behandelingen toegevoegd en worden sommige vergoedingen verruimd.

Overzicht vergoedingen basisverzekering 2019

Vrij van eigen risico

 • Huisarts
 • Wijkverpleging
 • Verloskundige zorg
 • Fysiotherapie tot 18 jaar
 • Medisch-specialistische zorg
 • Kraamzorg (wel eigen bijdrage)
 • Tandarts voor kinderen tot 18 jaar
 • Reiskostenvergoeding voor orgaandonoren
 • Voorkeursgeneesmiddelen (uniek bij VGZ)
 • Fluoridebehandeling voor kinderen tot 6 jaar met ‘blijvende’ tanden en kiezen

U betaalt eigen risico

 • Logopedie
 • Medicijnen
 • Ergotherapie
 • Ziekenvervoer
 • Dieetadvies (3 uur)
 • Ivf-behandelingen (3 behandelingen)
 • Stoppen-met-rokenprogramma
 • Zintuiglijke gehandicaptenzorg
 • Behandeling en verblijf in het ziekenhuis
 • Wereldwijde spoedeisende zorg (tot Nederlandse tarieven)
 • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie (9 behandelingen)
 • Tandheelkundige chirurgische zorg (kaakchirurg) en kunstgebit
 • Niet-invasieve prenatale test (NIPT) bij positieve combinatietest
 • Verpleging en verzorging zonder verblijf (bijvoorbeeld thuiszorg)
 • Verblijf (max. 3 jaar) in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg
 • Fysiotherapie en oefentherapie (vanaf 21 behandelingen bij bepaalde chronische aandoeningen)
 • Tijdelijke verpleeghuiszorg na een operatie (aangevraagd binnen 1 week na ontslag uit het ziekenhuis)
 • Hulpmiddelen bedoeld voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking (maar niet rollators en andere loophulpmiddelen)

Bekijk de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering

Wat en onder welke voorwaarden uw zorgverzekering precies vergoedt leest u in de polisvoorwaarden. Hier leest u ook hoe vaak een behandeling wordt vergoed en of u een eigen bijdrage moet bijbetalen. Per verzekeraar kunnen de voorwaarden verschillen.

Bijzonderheden basisverzekering

Huisarts

Alle bezoeken aan uw huisarts worden vergoed uit het basispakket. Ook alle medische handelingen die uw huisarts zelf uitvoert worden vergoed. U betaalt voor deze behandelingen geen eigen risico. Huisartsen doen meer (eenvoudigere) behandelingen zelf. De politiek neemt deze maatregel zodat er minder kosten worden gemaakt bij (de duurdere) gespecialiseerde zorgaanbieders.

Medisch-specialistische zorg

Medisch-specialistische zorg krijgt u alleen vergoed als u de behandeling nodig heeft en als is aangetoond dat het werkt. Wilt u bijvoorbeeld bevallen in het ziekenhuis, of wilt u plastische chirurgie ondergaan terwijl dit medisch gezien niet noodzakelijk is? Dan wordt dit niet of slechts beperkt vergoed.

Vergoeding medicijnen

Medicijnen die uw huisarts of specialist voorschrijft krijgt u meestal vergoed uit de basisverzekering. Uw zorgverzekeraar geeft een overzicht van welke medicijnen zij vergoeden. In sommige gevallen vergoeden zij alleen een goedkopere variant van een bepaalde medicijngroep. Dit heet het voorkeursbeleid.

Soms geldt voor medicijnen een eigen bijdrage voor uw medicijn. Alle medicijnen in de basisverzekering, die buiten het voorkeursbeleid van uw zorgverzekering vallen, tellen mee voor het eigen risico.

Meer informatie over

Naturapolis
Retitutiepolis
Combinatiepolis
Terhandstellingskosten
Online medicijnen bestellen

> Alles over zorgverzekeringen