Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is het deel van de zorgkosten in de basisverzekering dat u in sommige gevallen zelf betaalt. Het wordt door de overheid vastgesteld en is voor iedere verzekerde hetzelfde. Lees hier meer over de zorgverzekering 2019.

Waarom de eigen bijdrage

In Nederland geven we gezamenlijk ieder jaar steeds meer geld uit aan zorg. Om die kosten te drukken -en ook om de zorgconsument bewust te maken van die kosten- stelt de overheid ieder jaar de eigen bijdrages vast. Zo geldt voor kraamzorg bijvoorbeeld een eigen bijdrage van € 4,40 per uur (2019) en van de aanschafprijs van een kunstgebit betaalt u 25% zelf. Mensen met een laag inkomen worden voor de eigen bijdrage gecompenseerd door de inkomensafhankelijk zorgtoeslag.

Ook op een vergoeding uit uw aanvullende verzekering kan sprake zijn van een eigen bijdrage. Deze wordt echter niet door de overheid vastgesteld en kan per verzekeraar verschillen.

10% korting op uw zorgpremie

Hoe werkt de eigen bijdrage

U ontvangt automatisch een nota van uw zorgverzekeraar als u een eigen bijdrage verschuldigd bent. In het vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekeraar kunt u zien welke eigen bijdrages er zijn. Dit geldt ook voor de eigen bijdrages van uw aanvullende verzekering. Als u wilt nagaan of er een eigen bijdrage geldt voor een bepaald medicijn dat u gebruikt, dan kunt u dat gemakkelijk opzoeken op medicijnkosten.nl.

Voor welke zorg betaal ik een eigen bijdrage?

U betaalt een eigen bijdrage voor sommige zorg uit de basisverzekering. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door de overheid. Ook voor sommige zorg uit de aanvullende verzekering moet u een eigen bijdrage betalen. Deze bedragen stelt de verzekeraar vast.

Hoogte eigen bijdrage voor zorg uit de basisverzekering

Onderstaande bedragen zijn vastgesteld voor 2019. Het bedrag in 2018 staat tussen haakjes.

  • Hoortoestel voor volwassenen 25%
  • Kraamzorg thuis € 4,40 per uur (€ 4,30)
  • Zittend ziekenvervoer € 103,00 (€ 101,00)
  • Uitneembare volledige gebitsprothese 25%
  • Allergeenvrije schoenen € 131,00 (€ 138,00)
  • Orthopedische schoenen € 131,00 (€ 138,00)
  • Pruiken maximale vergoeding € 436,00 (€ 431,00)

Hoe werkt de eigen bijdrage met eigen risico?

Het verplichte eigen risico staat los van de eigen bijdrage. De eigen bijdrage moet u ook betalen als uw eigen risico voor dit jaar al volledig verbruikt is. Het eigen risico wordt aangesproken na aftrek van de eigen bijdrage.

Een voorbeeld: Een behandeling kost € 500,-. Er geldt een eigen bijdrage van 20% (€ 100,-). Na de eigen bijdrage blijft er € 400,- van het bedrag over. U heeft dit jaar al € 185,- betaald aan eigen risico. Het restant hiervan betaalt u zelf voor deze behandeling, naast de € 100,- eigen bijdrage.

U moet in dit geval dus € 300,- zelf betalen (€ 100,- eigen bijdrage en € 200,- eigen risico). De verzekeraar vergoedt de overige € 200,-. Hoeft u de zorgkosten niet zelf te declareren? Dan ontvangt u voor dit bedrag een nota thuis.

Meer informatie over zorgverzekeringen

Zorgverzekeraars in Nederland
Collectieve zorgverzekering
Wet langdurige zorg
Zorgtoeslag
Mantelzorg

> Alles over zorgverzekeringen