Wet langdurige zorg

Sinds 1 januari 2015 wordt de Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. Deze wet is bedoeld voor mensen met een beperking die niet zelfstandig of met hulp thuis kunnen wonen en vervangt de AWBZ.

Wat verandert er in de langdurige zorg?

De overheid vindt het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Familie en vrienden kunnen hierbij helpen en de gemeente ondersteunt waar nodig met bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning. Via de zorgverzekering kunnen mensen thuis medische zorg krijgen. Pas wanneer iemand permanent toezicht en zorg nodig heeft, heeft hij of zij recht op verblijf in een zorginstelling. Deze zorg komt uit de Wet langdurige zorg. Wilt u korting op de zorgverzekering? Sluit u dan aan bij het ZorgCollectief van UnitedConsumers. U verdient meer.

Wat wordt vergoed uit de zorgverzekering?

Door de wijzigingen in de langdurige zorg, komen een aantal zorgtaken bij de zorgverzekering te liggen. Zo wordt wijkverpleging toegevoegd aan de basisverzekering en wordt maximaal drie jaar verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg vergoed vanuit de zorgverzekering.

Kies voor een goedkope zorgverzekering met 10% korting!

Welke zorg zit in de Wet langdurige zorg?
Vanuit de Wlz wordt langdurige zorg vergoed aan mensen die niet zonder kunnen. Het gaat onder andere om:

  • Volledig zorgpakket bestaande uit onder andere verblijf, persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging.
  • Wensen, mogelijkheden en behoeften van patiënten worden vastgelegd in een zorgplan.
  • Permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid voor wie dat nodig heeft.
  • De keuze tussen zorg in een instelling of zorg thuis als dat mogelijk en betaalbaar is.
  • Aanpassing van de woning als dat noodzakelijk is.
  • Persoonsgebonden budget.