Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen met een beperking die niet zelfstandig of enkel met hulp thuis kunnen wonen. Wat houdt de Wlz in? Hoe vraagt u Wlz aan en hoe werkt de vergoeding voor deze zorg? Wij leggen het u stap voor stap uit.

Wet langdurige zorg

De overheid vindt het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Familie en vrienden kunnen hierbij helpen en de gemeente helpt waar nodig met bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning. Daarom krijgt u wijkverpleging vergoed uit de basisverzekering. Daarnaast wordt maximaal 3 jaar verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg vergoed.

Zodra iemand permanent intensieve zorg nodig heeft, is een verblijf in een zorginstelling een optie. Het gaat bij de Wlz vooral om kwetsbare ouderen of mensen met een ernstige psychische of lichamelijke handicap.

Wat is Wlz?

Bij de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om verblijf in een zorginstelling, bijvoorbeeld een verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. De Wlz is er voor mensen die vanwege een ziekte of aandoening zijn aangewezen op intensieve 24-uurs zorg en dus niet meer alleen gelaten kunnen worden.

Wlz indicatie

Voordat u zorg uit de Wlz krijgt heeft u een indicatie nodig. Hierin staat beschreven welke zorg u nodig heeft. Deze wordt aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Komt u in aanmerking voor de Wlz? Dan geeft het CIZ een Wlz-indicatie af waarin staat dat u recht heeft op langdurige zorg. U kunt op de website van het CIZ terecht voor een Wlz-check. Een Wlz-indicatie wordt ook wel een CIZ-indicatie genoemd.

Wlz aanvragen

Uzelf of uw huisarts kan deze indicatie aanvragen bij het CIZ. Dit gebeurt in een aantal stappen:

1. Wlz Indicatie aanvragen

Via de website van het CIZ of per post kunt u, of uw huisarts, een aanvraag doen voor langdurige zorg. U kunt het aanvraagformulier zelf volledig invullen en ondertekenen. Op dit aanvraagformulier staan uw gegevens, de gestelde diagnose en eventueel het zorgplan.

2. Onderzoek CIZ indicatie

Het CIZ zal uw aanvraagformulier bekijken en onderzoekt op welke zorg u recht heeft. Hebben ze meer informatie nodig, dan nemen zij telefonisch contact met u op. Het kan ook voorkomen dat u op gesprek wordt uitgenodigd.

3. CIZ indicatie

Binnen zes weken ontvangt u bericht van het CIZ. Het CIZ vertelt u mondeling over de inhoud van het indicatiebesluit en op welke zorg u recht heeft. U krijgt hierbij een contactpersoon van het CIZ toegewezen.

4. Waar wilt u zorg ontvangen?

U regelt samen met het zorgkantoor hoe u de zorg wil ontvangen. Dit kan via zorg in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb). Dit kan bij u thuis of in een zorginstelling.

Eigen bijdrage Wlz

Voor de Wlz betaalt u een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. De hoogte van deze eigen bijdrage hangt af van uw leeftijd, gezinssituatie, benodigde zorg en inkomen en wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Wlz en pgb (persoonsgebonden budget) 

U kunt de zorg uit de Wlz dus ook ontvangen via een persoonsgebonden budget. Hiermee kunt u zelf zorg inkopen bij één of meerdere zorgaanbieders. Het budget voor de pgb wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Met het pgb krijgt u Wlz-zorg zoals verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, huishoudelijke hulp en logeeropvang. Wilt u de zorg uit uw Wlz middels een pgb ontvangen? Dan vraagt u dit aan via het zorgkantoor.

Woonsituatie bepalen

Zodra u een Wlz-indicatie heeft gekregen van het CIZ ontvangt u zorg. Hierbij mag u zelf bepalen of u thuis wil blijven wonen of naar een zorginstelling verhuist. Voordat zorg thuis wordt toegekend, beoordeelt het zorgkantoor vooraf of het zowel doelmatig als verantwoord is om de zorg bij u thuis te laten plaatsvinden. Het zorgkantoor bepaalt dus uiteindelijk op welke manier u de beste zorg ontvangt. Thuis of in een zorginstelling.