Vrije artsenkeuze: wat is het en waar moet u rekening mee houden?

Als u in Nederland woont, mag u zelf bepalen naar welke huisarts of zorgverlener u gaat. Dit wordt vrije artsenkeuze genoemd en is vastgelegd in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Deze wet vervangt het vroegere onderscheid tussen het ziekenfonds en particulier verzekeren. Iedereen is verplicht om een wettelijk vastgestelde basisverzekering af te sluiten.

Een zorgvekering van UnitedConsumers is altijd een goedkope zorgverzekering. U ontvangt van ons 10% korting op de maandelijkse premie van de VGZ basisverzekering.

Hoe is de vrije artsenkeuze nu geregeld?
Dit hangt af van de zorgverzekering en of uw zorgverlener gecontracteerd is. Bezoekt u een zorgverlener waarmee een contract is afgesloten? Dan krijgt u meestal alles vergoed. Is er geen contract met de zorgverlener van uw keuze? Dan moet u mogelijk een eigen bijdrage betalen. Met vrije artsenkeuze kunt u zelf bepalen naar welke zorgverlener u gaat voor een bepaalde behandeling. Hier kunt u bijvoorbeeld voor kiezen als u bij uw eigen specialist wilt blijven.

De vrije artsenkeuze: waar moet u rekening mee houden?
Als u onder behandeling bent van een medisch specialist, dan is het belangrijk om te weten wat uw zorgverzekeraar vergoedt. Een wijziging in het contract met uw medisch specialist kan er voor zorgen dat u zelf moet (bij)betalen. Heeft u op dit moment nog geen zorg nodig maar vindt u het wel belangrijk om bijvoorveeld zelf een ziekenhuis te kiezen? Dan is het belangrijk om hier rekening mee te houden als u een ziektekostenverzekering kiest.

De zorgverzekering van UnitedConsumers
Bij UnitedConsumers krijgt u 10% collectiviteitskorting op de basisverzekering van VGZ. Het maakt niet uit voor welk bedrijf u werkt of van welke sportvereniging of belangenorganisatie u lid bent. Omdat we samen met heel veel consumenten tegelijk een zorgverzekering afsluiten bij VGZ kunnen wij u de korting geven. Dat noemen wij groepskorting en het fijne is: bij ons kan iedereen gebruik maken van een collectieve zorgverzekering. Dat is wat we doen.