Zorgplicht voor zorgverzekeraars

De Zorgverzekeringswet (Zvw) regelt de zorgmarkt in Nederland. Er staat bijvoorbeeld in dat iedere Nederlander verplicht is om een basis zorgverzekering te hebben. Een belangrijke plicht van zorgverzekeraars is de zorgplicht. Zorgen dat een verzekerde goede toegang heeft tot zorg waar hij recht op heeft.

Het Zorgcollectief
Het UnitedConsumers Zorgcollectief is er voor u. Sluit uw goedkope zorgverzekering bij ons af en krijg de hoogste korting op uw maandelijkse premie. We staan ook voor klaar met tips en advies om uw zorgverzekering nog goedkoper te maken.

Goede toegang tot zorg

Goede zorg die voldoende toegankelijk is en tijdig bereikbaar. Aan die voorwaarden moet een zorgverzekeraar voldoen. De Zvw geeft verzekeraars de vrijheid om die plicht naar eigen inzicht invulling te geven. Wel moeten ze daarbij aan een aantal randvoorwaarden voldoen.

Zo moet de spoedeisende hulp voor iedere verzekerde in 45 minuten te bereiken zijn. Een zorgverzekeraar moet daar rekening mee houden bij het inkopen van zorg. Ze mogen ervoor kiezen een ziekenhuis niet te contracteren, omdat ze bijvoorbeeld de kwaliteit of de capaciteit van het ziekenhuis onvoldoende vinden. De dichtstbijzijnde spoedeisende hulp van een ander ziekenhuis moet dan niet te ver weg zijn voor mensen in die regio.

Door de randvoorwaarden te combineren met de vrijheid voor verzekeraars om de zorg verder te regelen ontstaat marktwerking: zorgaanbieders proberen hun zorg beter en goedkoper (efficiënter) te krijgen. Langzamerhand verbetert hierdoor de zorgmarkt.

Wat is mijn recht door de zorgplicht?

Door de zorgplicht moeten zorgverzekeraars hun oren goed gespitst houden. Stel dat blijkt dat u dringend een bepaalde operatie nodig heeft maar de wachtlijst voor die operatie is te lang, dan valt dat onder de verantwoordelijkheid van de verzekeraar. Die moet dan gaan kijken of ze u voorrang kunnen verlenen of kunnen zorgen dat u bij een andere zorgaanbieder eerder aan de beurt bent.

Mede dankzij de zorgplicht zal een zorgverzekeraar altijd behulpzaam zijn als u behoefte heeft aan (snellere, betere) zorg.

Lees ook

Second opinon
Ziektekostenverzekering
Alles over zorgverzekeringen