Zorgverzekering 2015: belangrijkste wijzigingen

In 2015 werden een aantal wijzigingen in de zorgverzekering doorgevoerd. De grootste veranderingen werden veroorzaakt door de hervorming van de AWBZ (vanaf 2015 Wet langdurige zorg) en de introductie van de Jeugdwet. De verwachting was dat hierdoor de basispremie en het eigen risico zouden stijgen.

Via het UnitedConsumers ZorgCollectief kreeg u ook in 2015 weer tot 10% korting op uw zorgverzekering of kon u kiezen om uw korting in te ruilen voor een mooi kado.

Bekijk de belangrijkste wijzigingen voor 2019


Hoe veranderde zorg in 2015?

Op de website hoeverandertmijnzorg.nl van het ministerie van VWS, kunt u precies zien wat er voor uw zorgsituatie veranderde in 2015.

Wijzigingen in de zorgverzekering 2015

De premie voor de basisverzekering in 2015 ging omhoog, de zorgtoeslag werd verlaagd en jeugdzorg werd niet meer vanuit het basispakket vergoed. We hebben alle wijzigingen voor de zorgverzekering in 2015 voor u op een rijtje gezet.

Stijging premie basisverzekering 2015

Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat de premie voor de zorgverzekering op jaarbasis met € 114,00 zou stijgen, dat is een premieverhoging van € 9,50 per maand. De jaarlijkse premie van € 1215,00 is een richtlijn voor de zorgverzekeraars. Zij mogen hun eigen tarieven bepalen.

De zorgkosten stegen omdat verschillende taken, waaronder langdurige zorg, naar de zorgverzekering overgeheveld zouden worden. Daarnaast hadden werkgevers in het verleden te veel meebetaald aan de zorgverzekering van werknemers. Dat werd in 2015 gecompenseerd.

Stijging eigen risico 2015

Het eigen risico in 2015 werd met 15 euro verhoogd naar € 375 per jaar. Dat betekent dat, wanneer u gebruikmaakte van zorg die in de basisverzekering valt, u de eerste € 375 zelf moest betalen.

Verlaging zorgtoeslag 2015

Ondanks dat de premie voor de zorgverzekering in 2015 zou gaan stijgen, ging de zorgtoeslag omlaag.

Jeugdwet

Vanaf 2015 werden gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van psychologische en maatschappelijke zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Kinder- en jeugdpsychiatrie en de diagnose en behandeling van enkelvoudige dyslexie verdwenen daardoor uit het basispakket. Lees meer over de nieuwe jeugdwet.

Wijzigingen rondom de AWBZ

De overheid wilde met een aantal wijzigingen in de AWBZ 3,5 miljard euro besparen. Het doel was om mensen langer thuis te laten wonen met hulp, zorg en ondersteuning van familie, gemeente en de zorgverzekeraar. Alleen chronisch zieken die permanent in een zorginstelling verblijven, kregen dan nog zorg vanuit de AWBZ. Lees meer over de wijzigingen rond de AWBZ.

  • Wijkverpleging, persoonlijke verzorging, financiering van GGZ-instellingen en psychiatrische inrichtingen werd een taak van de zorgverzekeraar.
  • Huishoudelijke hulp en dagbesteding kwamen onder verantwoordelijkheid van de gemeente.
  • Familie en vrienden gingen een grotere rol spelen in de ondersteuning en verzorging van mensen binnen de AWBZ.

Wijzigingen in de afgelopen jarenIeder jaar wordt de inhoud van de zorgverzekering wat aangepast. We hebben voor u de belangrijkste wijzigingen in de afgelopen jaren verzameld.

Wijzigingen in de zorgverzekering 2019
Wijzigingen in de zorgverzekering 2018
Wijzigingen in de zorgverzekering 2017
Wijzigingen in de zorgverzekering 2016
Wijzigingen in de zorgverzekering 2014
Wijzigingen in de zorgverzekering 2013
Wijzigingen in de zorgverzekering 2012
Jaarlijkse wijzigingen
Veelgestelde vragen

Zorgverzekering met korting