Zorgverzekering 2012: belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in de zorgverzekering in 2012 hebben te maken met het eigen risico en geestelijke gezondheidszorg. Het eigen risico gaat omhoog naar € 220,- (van € 170,- in 2011). Het aantal behandelingen in de eerstelijns GGZ gaat omlaag terwijl de eigen bijdrage verdubbelt. En vergoeding voor hulpmiddelen om te stoppen met roken verdwijnt uit de basisverzekering.

Bekijk de belangrijkste wijzigingen voor 2019

ZorgCollectief
Het UnitedConsumers Zorgcollectief is er voor u. Sluit uw goedkope zorgverzekering bij ons af en krijg de hoogste korting op uw maandelijkse premie. We staan ook voor u klaar met tips en advies om uw zorgverzekering nog goedkoper te maken.

Veranderingen in de basisverzekering vanaf 2012

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht een basisverzekering af te sluiten. De basisverzekering dekt de meeste noodzakelijke zorg als de huisarts, het ziekenhuis en uw medicijnen.

Wijziging eigen risico 2012

In 2012 stijgt het verplicht eigen risico naar € 220,- per persoon per jaar. Dit geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar. De eerste € 220,- aan zorgkosten betaalt u in 2012 dus zelf. Het verplicht eigen risico geldt niet voor uw huisarts en voor verloskundige zorg en kraamzorg.

Fysiotherapie en oefentherapie Cesar en Mensendieck

Bij een chronische aandoening betaalt u een aantal behandelingen zelf. Dit aantal gaat omhoog van 12 naar 20. Fysiotherapie wordt wel bij minder chronische aandoeningen vergoed.

Eerstelijns geestelijke gezondheidszorg

Het aantal behandelingen eerstelijns psychologische zorg dat u vergoed krijgt gaat omlaag naar vijf (acht in 2011). Tegelijkertijd bedraagt de eigen bijdrage vanaf 2012 € 20,- i.p.v. € 10,-.

Tweedelijns geestelijke gezondheidszorg

In 2012 betaalt u een eigen bijdrage van maximaal € 200,- per kalenderjaar voor tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Voor tweedelijnszorg heeft u een verwijzing nodig.

Stoppen met roken

Alleen cursussen die u helpen om te stoppen met roken worden nog vergoed in 2012. Nicotinepleister, -kauwgom en dergelijke worden niet meer vergoed.

Maagzuurremmers

Maagzuurremmers worden alleen nog vergoed als u ze chronisch nodig heeft.

Aanpassingsstoornissen

De behandeling van aanpassingsstoornissen (psychische stress bij belangrijke gebeurtenissen) wordt niet meer vergoed.

Dieetadvisering

Dieetadvisering wordt in 2012 niet langer vergoed. Als dieetadvisering deel uitmaakt van ketenzorg voor bijvoorbeeld diabetes en COPD, wordt er nog wel vier uur dieetadvisering vergoed.

Lees meer over zorgverzekeringen 

Wijzigingen in 2019
Wijzigingen in 2018
Wijzigingen in 2017
Wijzigingen in 2016
Wijzigingen in 2015
Wijzigingen in 2013
Wijzigingen in 2014