Zorgverzekering 2013: belangrijkste wijzigingen

Ieder jaar worden er een aantal wijzigingen in de zorgverzekering doorgevoerd. De goedkope zorgverzekering verandert ook in 2013. Het eigen risico gaat omhoog naar € 350,- (van € 220,- in 2012). Eenvoudige hulpmiddelen als rollators verdwijnen uit het basispakket. En stoppen-met-roken-programma’s komen er terug in.

Bekijk de belangrijkste wijzigingen voor 2019

Veranderingen in de basisverzekering vanaf 2013

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basisverzekering af te sluiten. De basisverzekering dekt de meeste noodzakelijke zorg als de huisarts, het ziekenhuis en uw medicijnen. Vanaf 1 januari 2013 gelden de volgende wijzigingen in de basisverzekering:

 • Het eigen risico wordt verhoogd naar € 350,-. Als u een laag inkomen heeft krijgt u als compensatie extra zorgtoeslag.
   
 • Voor hoortoestellen geldt geen maximum vergoeding meer. In plaats daarvan komt een eigen bijdrage van 25% van de totale kosten.
   
 • In de tweedelijns GGZ (curatieve geestelijke gezondheidszorg) geldt geen eigen bijdrage meer.
   
 • U krijgt maximaal 3 behandeluren dieetadvies vergoed.
   
 • Het stoppen-met-rokenprogramma komt terug in het basispakket. In dit programma worden consulten met een stopcoach gecombineerd met medicijnen als nicotinepleisters of Champix.
   
 • Tot 38 jaar worden drie ivf-behandelingen vergoed. Bij de eerste twee pogingen wordt de terugplaatsing van één embryo vergoed. Bij de derde poging één of twee embryo’s.
   
 • Van 38 jaar tot 43 jaar heeft u alleen recht op vergoeding bij terugplaatsing van één of twee embryo’s bij alle drie de pogingen.
   
 • Na 43 jaar wordt vruchtbaarheidsgerelateerde zorg niet meer vergoed.
   
 • Kinderen jonger dan zes jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen, krijgen de fluoridebehandeling vergoed.
   
 • Rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen verdwijnen uit het basispakket.

AWBZ

Vanaf 1 januari 2013 worden nieuwe cliënten voor de AWBZ langer thuis verzorgd. Cliënten die in 2012 nog in aanmerking kwamen voor een 'licht zorgzwaartepakket' en voor zorg in een instelling, krijgen in 2013 die zorg dus thuis.

Persoonsgebonden budget

Vanaf 2013 kan iedereen met een indicatie voor verblijf, persoonlijke verzorging en/of verpleging (al dan niet in combinatie met begeleiding) in aanmerking komen voor een pgb. Ook komt er in 2013 extra geld voor het persoonsgebonden budget (pgb) beschikbaar.

Lees meer over zorgverzekeringen

Wijzigingen in 2012
Wijzigingen in 2014
Wijzigingen in 2015
Wijzigingen in 2016
Wijzigingen in 2017
Wijzigingen in 2018
Wijzigingen in 2019

> Veelgestelde vragen over zorgverzekeringen