Zorgverzekering 2014: de belangrijkste wijzigingen

Ieder jaar worden er een aantal wijzigingen in de zorgverzekering doorgevoerd. Die kunnen te maken hebben met de hoogte van het eigen risico, nieuwe wetten of vergoedingen. De regering maakt op de derde dinsdag van september de inhoud van de basisverzekering bekend. Deze is bij iedere zorgverzekering gelijk, ook bij de goedkope zorgverzekering van UnitedConsumers. Wel kunnen verzekeraars zelf de hoogte van de premie en de inhoud van aanvullende verzekeringen bepalen.  

Bekijk de belangrijkste wijzigingen voor 2019

Zorgpremie gaat omlaag

In 2014 hebben veel zorgverzekeraars de premie voor de basisverzekering verlaagd. Dat kan omdat er betere afspraken met zorgverleners gemaakt zijn waardoor zorg beter ingekocht is. Ook de VGZ zorgverzekering is goedkoper geworden, de maandpremie voor de basisverzekering is in 2014 € 95,95.

Bent u deelnemer van het UnitedConsumers ZorgCollectief, dan krijgt u op deze verlaagde premie nog eens 10 procent korting. Uw maandpremie komt daarmee op € 86,35

Budgetverzekering
Naast de bekende restitutiepolis en naturapolis, bieden veel verzekeraars in 2014 de zogenaamde budgetpolis aan. Deze zorgverzekering biedt het voordeel van een lage maandpremie, maar er zitten ook veel nadelen aan. Zo kunt u slechts bij een beperkt aantal zorgverleners terecht en moet u uw medicijnen bestellen via internet.

De zorgverzekering van UnitedConsumers heeft deze beperkingen niet en toch betaalt u een lage maandpremie.

Zorgtoeslag in 2014

De maximale inkomensgrens voor zorgtoeslag is verlaagd in 2014. Als u alleen woont, kunt u zorgtoeslag aanvragen als u maximaal € 28.482 per jaar verdient. Woont u samen, dan mag uw gezamenlijk inkomen niet hoger dan € 37.145 per jaar zijn. Ga naar de website van de Belastingdienst om te berekenen of u recht op zorgtoeslag heeft.

Wijzigingen vergoedingen basisverzekering

Het basispakket van de zorgverzekering verandert niet veel ten opzichte van 2013. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen van de basisverzekering zijn:

  • Psychologische zorg wordt uitgebreid. Patiënten worden ingedeeld in 4 zorgcategorieën, waarmee aangegeven wordt hoeveel hulp iemand nodig heeft. Een zwaardere indicatie zorgt voor meer behandelingen vanuit de basisverzekering.
  • Speciale behandelingen voor patiënten met geïnfecteerde pancreasnecrose en patiënten met een ernstige variant op de ziekte van Crohn worden voorwaardelijk toegevoegd tot het basispakket.

Polisvoorwaarden zorgverzekeraar

Wat en onder welke voorwaarden uw zorgverzekering precies vergoedt leest u in de polisvoorwaarden. Hier leest u ook hoe vaak een behandeling wordt vergoed en of u een eigen bijdrage moet bijbetalen. Per verzekeraar kan dit verschillen.

Eigen risico

De hoogte van het eigen risico is in 2014 met € 10 verhoogd naar € 360. Gebruikt u zorg uit de basisverzekering, dan betaalt u daarvan de eerste € 360 zelf. Bezoek aan de huisarts, kraamzorg en bepaalde medicijnen worden wel volledig vergoed.

Lees ook

Wijzigingen in 2019

Wijzigingen in 2018

Wijzigingen in 2017

Wijzigingen in 2016

Wijzigingen in 2015

Wijzigingen in 2013

Wijzigingen in 2012

Hoe stap ik over?

Veelgestelde vragen

Is deze zorgverzekering hetzelfde als bij VGZ?

Hoe werkt de UnitedConsumers zorgverzekering?