Reanimatiecursus in de zorgverzekering

Weet u direct wat u moet doen als iemand in uw omgeving plotseling in elkaar zakt? Als u een reanimatiecursus heeft gevolgd waarschijnlijk wel. In het bijzonder heel waardevol als u personen in uw omgeving heeft die een verhoogd risico hebben om op een dag reanimatie nodig te hebben. Ongeveer de helft van de aanvullende zorgverzekeringen biedt een vergoeding voor een reanimatiecursus.

Zorgverzekering van VGZ
UnitedConsumers is een consumentencollectief. We kopen groot in en het voordeel dat we hiermee krijgen, geven we aan u in de vorm van korting. We werken samen met zorgverzekeraar VGZ. Zo ontvangt u naast korting op de zorgverzekering ook uitstekende zorg.

Waarom een reanimatiecursus in de zorgverzekering?

Zorgverzekeraars vergoeden naast onvoorziene zorgkosten ook preventieve zorg. Een reanimatiecursus valt daaronder. Hoe meer mensen in de samenleving deze kennis over reanimeren in huis hebben, hoe veiliger de samenleving wordt. Daar profiteren we allemaal van, ook de zorgverzekeraar. Er hoeft dan ook geen aanwijsbare reden te zijn waarom u een reanimatiecursus wilt volgen: alleen de wens om er één te volgen is voldoende.

Vergoedt mijn zorgverzekering reanimatiecursussen?

Als uw aanvullende zorgverzekering een vergoeding voor reanimatiecursus biedt, zit dit meestal inbegrepen in een vergoeding voor allerlei (preventie) cursussen of een budget voor preventieve zorg. Dit betekent dat u deze vergoeding alleen kunt aanspreken als u dit potje nog niet verbruikt heeft. Welke vergoeding u precies krijgt verschilt per zorgverzekering. Er geldt vaak een maximum bedrag, en u moet soms een deel zelf betalen. Kijk hier uw polis op na of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Deelnemers van het UnitedConsumers Zorgcollectief die een aanvullende zorgverzekering van VGZ hebben kunnen een vergoeding voor een reanimatiecursus krijgen.