Eerstelijns zorg en tweedelijns zorg: de verschillen

Bij de huisarts en de tandarts kan iedereen terecht. Deze zorg is openlijk toegankelijk en dat heet eerstelijns zorg. De eerstelijns zorg kan u doorverwijzen naar de tweedelijns zorg. Deze is alleen bereikbaar met een doorverwijzing of medische indicatie. In de voorwaarden van uw zorgverzekering wordt dit onderscheid wel eens gemaakt. U leest bijvoorbeeld over vergoedingen van tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De voorwaarden voor vergoeding van deze zorg liggen anders dan wanneer u een eerstelijns GGZ bezoekt.

Waarom wordt er onderscheid gemaakt?

De eerstelijns zorg (huisarts) zorgt dus voor een goede verdeling van patiënten over de tweedelijns zorg (specialisten). Uw huisarts heeft gestudeerd om een beetje van alles te weten. Hij is heel goed in het herkennen van ziektes en aandoeningen en hij heeft als belangrijkste taak om een diagnose te stellen. Op basis van zo’n diagnose kan hij u doorverwijzen naar een specialist in het ziekenhuis. Deze arts heeft zich gespecialiseerd om veel van één ziekte of aandoening te weten. Dit systeem zorgt voor een efficiënte werking van de zorgmarkt en heeft onze maatschappij al heel wat geld bespaard.

Wat valt allemaal onder eerstelijns zorg?

Alle zorg die openlijk toegankelijk is zonder verwijzing valt onder de eerstelijns zorg. De meest bekende zorg in de eerstelijn is:

  • Huisarts
  • Tandarts
  • Apotheker
  • Fysiotherapeut
  • Thuisverpleging
  • Maatschappelijk werk
  • Psycholoog (bijvoorbeeld bij een consultatiebureau)

Voor een psycholoog en een fysiotherapeut heeft u soms een verwijzing nodig om de kosten door uw goedkope zorgverzekering vergoed te krijgen. Toch wordt deze zorg tot de eerstelijns zorg gerekend, vooral omdat zij nog kunnen doorverwijzen naar de meer gespecialiseerde tweedelijns zorg boven hen.

Als een specialist bij een behandeling de ondersteuning inroept van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, dan valt de zorg van de fysio onder ‘paramedische’ zorg: zorg die de tweedelijns behandeling ondersteunt.

Wat is derdelijns zorg?

Derdelijns zorg bestaat ook. Het beslaat alle medische specialismen die ondersteuning bieden aan tweedelijns artsen. Denk bijvoorbeeld aan het laboratorium waar uw bloed wordt onderzocht of een expertise centrum waar alle artsen terecht kunnen met vragen over hun zorgverstrekking.

De term ‘nuldelijns’ zorg wordt ook gebruikt. Als een voetbalcoach van een amateurclub bijvoorbeeld ziet dat een speler zijn houding verkeerd gebruikt, en hij beweegt de speler om naar de fysiotherapeut te gaan, spreken we van nuldelijns zorg.