Eigen risico 2016 en de zorgverzekering

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de begroting voor 2016. Traditiegetrouw maakt de zorgverzekering daar deel van uit. De overheid bepaalt ieder jaar wat er in het basispakket van de zorgverzekering valt. Ook het eigen risico wordt bepaald en verzekeraars krijgen een indicatie voor de premie van de zorgverzekeringen. Wij hebben de veranderingen voor de zorgverzekering 2016 voor u op een rijtje gezet.

Wijzigingen zorgverzekering 2016
De overheid beslist ieder jaar wat er vergoed wordt vanuit de basisverzekering.  De invulling van de zorgverzekering wijzigt jaarlijks op een aantal punten. Zo ook voor de zorgverzekering 2016. De belangrijkste wijzigingen:

 • De sportarts wordt onderdeel van het basispakket
 • Prenatale chirurgie wordt aan het basispakket toegevoegd
 • Prenatale screening wordt aan het basispakket toegevoegd
 • De eigen bijdrage voor hoortoestellen verdwijnt voor minderjarigen

Basis zorgverzekering 2016
Vanuit de basisverzekering wordt in 2016 het volgende vergoed:

 • Verloskundige zorg en kraamzorg
 • Geneesmiddelen en hulpmiddelen
 • Bezoek en behandeling bij de huisarts
 • Behandeling en verblijf in het ziekenhuis
 • Tandheelkundige chirurgische zorg en kunstgebit
 • Voor kinderen tot 18 jaar tandheelkundige zorg en fysiotherapie
 • Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vanaf 18 jaar

Eigen risico 2016
Het eigen risico voor 2016 bedraagt € 385,-. Het eigen risico betreft het deel van de zorgkosten dat u zelf moet betalen. Eigen risico betaalt u onder meer voor:

 • Medicijnen
 • Bloedonderzoek
 • Ziekenhuisopname
 • Spoedeisende hulp
 • Operatie in het ziekenhuis
 • Fysiotherapie bij een chronische aandoening (vanaf de 21e behandeling)


Meer over de zorgverzekering:
Hoe werkt het eigen risico
Betalingsregeling eigen risico
Nog geen rekening eigen risico
Welke zorg valt niet onder het eigen risico