Welke zorg valt niet onder het eigen risico?

Met het eigen risico betaalt u een eerste deel van de zorgkosten die u maakt zelf. Het geldt voor de meeste zorg uit het basispakket van de zorgverzekering. Sommige zorg is daarvan uitgesloten. Hieronder vindt u een overzicht van alle zorg waarop u geen eigen risico betaalt.

  • Huisartsenzorg. Het eigen risico geldt wél voor medicijnen die de huisarts voorschrijft en (laboratorium)onderzoek uitgevoerd door een andere zorgaanbieder dan de huisarts.
  • Speciale zorgprogramma’s voor bepaalde aandoeningen. Bijvoorbeeld diabetes of COPD.
  • Verloskundige zorg die de verloskundige, huisarts of gynaecoloog in rekening brengt bij VGZ. Het eigen risico geldt wel voor de kosten van andere zorg rondom de bevalling, zoals laboratoriumonderzoek of vervoer in verband met de bevalling.
  • Geneesmiddelen in het voorkeursbeleid van VGZ.
  • Nacontroles van een nier- of leverdonor.
  • Hulpmiddelen in bruikleen. Bijkomende kosten voor bijvoorbeeld bezorging of reparatie tellen wel mee voor het eigen risico.
  • Eigen bijdragen of eigen betalingen. U betaalt eigen risico over het deel van de zorgkosten die na de eigen bijdrage/betaling overblijft.
  • Alle zorg uit uw aanvullende zorgverzekering.

Andere veelgestelde vragen over het eigen risico

Meer informatie over de zorgverzekering

AWBZ
Zorgtoeslag
Restitutiepolis
Eigen bijdrage
Eigen risico 2016
Zorgverzekeraar VGZ
Kind & zorgverzekering
Bestaande verzekerden 
Overstappen van zorgverzekering