Specialist & Eigen Risico

Medisch-specialistische zorg is alle zorg die wordt uitgevoerd door een arts die een specialistische opleiding heeft gevolgd en geregistreerd staat als medisch specialist. Dit omvat bijvoorbeeld alle artsen in het ziekenhuis, maar ook een zelfstandig werkend plastisch chirurg moet geregistreerd staan als medisch specialist om in Nederland zijn vak te mogen beoefenen.

Hoe kom ik aan een medische indicatie voor specialistische zorg?

Uw medische indicatie of verwijsbrief krijgt u van uw (huis)arts. In sommige gevallen heeft u ook toestemming van uw zorgverzekeraar nodig. U neemt hiervoor het beste contact op met uw verzekeraar.

Een medische indicatie of verwijsbrief krijgt u van een:

  • Optometrist bij oogaandoeningen.
  • Verloskundige voor uw zwangerschap en/of bevalling.
  • Tandarts als u tandheelkundige implantaten nodig heeft.
  • Huisarts, arts voor verstandelijk gehandicapten, specialist in ouderengeneeskunde, medisch specialist, jeugdarts of bedrijfsarts.

Waarom heb ik vooraf toestemming van de verzekeraar nodig?

Van sommige zorg is niet direct duidelijk of het behoort tot de basis zorgverzekering of de aanvullende verzekering. Dat kan bij deze zorg per behandeling verschillen. Zorgverzekeraars willen hierover vooraf kunnen oordelen. Daarom stellen ze voor specialistische zorg een machtiging of toestemming verplicht. Dit is anders dan een medische indicatie, die u van uw huisarts of specialist krijgt. De machtiging of toestemming vraagt u aan uw zorgverzekeraar. Goed voor elkaar.