Overheid schrapt werelddekking uit basispakket

UnitedConsumers
UnitedConsumers

Eindhoven 19 oktober 2015

De overheid heeft besloten dat per 1 januari 2017 de werelddekking uit de basiszorgverzekering verdwijnt. Dit betekent dat zorgkosten die gemaakt worden buiten Europa, niet meer worden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Vergoedingen vanuit de basisverzekering worden wettelijk bepaald en zijn bij elke zorgverzekeraar hetzelfde. Met het schrappen van de werelddekking verwacht het kabinet jaarlijks zo'n 60 miljoen euro te besparen.

In de zorgverzekering 2016 is werelddekking nog wel opgenomen in de basiszorgverzekering.

Reisverzekering voor dekking medische kosten

Een kortlopende of doorlopende reisverzekering met werelddekking moet het gat gaan opvullen. Vaak hebben mensen die buiten Europa reizen al een aanvullende dekking voor zorgkosten vanuit hun aanvullende verzekering of reisverzekering. Hoe hoog deze vergoeding is, hangt af van de polis van de verzekerde.

Aan deze vergoeding vanuit de basiszorgverzekering komt in 2017 een einde. Het kabinet vindt dat zorgkosten die buiten Europa worden gemaakt, niet langer collectief betaald hoeven te worden. Reizigers worden daarvoor aangewezen op een reisverzekering.

Uitzondering

Voor mensen die voor hun werkgever of ter beroepsuitoefening in het buitenland verblijven, wordt een uitzondering gemaakt. De uitzondering geldt ook als iemand zorg nodig heeft die wel in het pakket zit, maar die alleen buiten Europa verkrijgbaar is.