Veranderingen in de zorgverzekering voor 2017

UnitedConsumers
UnitedConsumers

Eindhoven 20 september 2016

Het is de derde dinsdag van september en dus Prinsjesdag. De regering presenteert traditiegetrouw haar plannen en de begroting voor 2017. Ook de plannen voor de zorg in 2017 zijn bekend gemaakt. UnitedConsumers zet voor u de belangrijkste veranderingen op een rij.

Veranderingen zorgverzekering

Net als voorgaande jaren wordt de zorgverzekering hier en daar wat aangepast. Naar verwachting stijgt de premie met ongeveer € 3,50 per maand. Deze premiebepaling is slechts een richtlijn voor verzekeraars. Uiterlijk 19 november bepalen zij wat u als klant uiteindelijk gaat betalen. Het verplicht eigen risico stijgt voor het eerst sinds de invoering niet. In 2017 blijft het verplicht eigen risico € 385,-.

Wijzigingen basispakket

In 2017 worden een aantal vergoedingen toegevoegd aan de basisverzekering.

  • 37 fysiotherapiebehandelingen voor etalagebenen (fase 2)
  • Kortdurend verblijf in zorginstelling
  • Een aantal chirurgische ingrepen op medisch advies: borstprothesen, bovenooglidcorrectie en medisch noodzakelijke besnijdenis
  • Leeftijdsgrens voor tandvervanging is verhoogd naar 23 jaar

Wat viel nog meer op?

  • Zorgenkosten buiten Europa blijven ook in 2017 in de basisverzekering
  • Zorgtoeslag stijgt in 2017 gemiddeld met ongeveer € 2,- per maand
  • Vanaf april 2017 kunnen zwangere vrouwen direct kiezen voor de NIPT-test. De test wordt gedeeltelijk vergoed
  • De bezuiniging op langdurige zorg wordt teruggedraaid

Overstappen

Het is vanaf nu verstandig om de zorgverzekeringen in de gaten te houden. Iedere verzekeraar is vrij in het bepalen van de premie. Uiterlijk 19 november 2016 maken de zorgverzekeraars hun exacte premies bekend. Net als voorgaande jaren houden we bij UnitedConsumers ook in 2017 de premie zo laag mogelijk in samenwerking met VGZ. Zo doen we dat.