Contact
Mijn UnitedConsumers

Wachttijden in de zorg dalen niet of te langzaam

UnitedConsumers
UnitedConsumers

Eindhoven 10 juli 2018

Er is de afgelopen jaren hard gewerkt in de zorg om het wachttijdenprobleem aan te pakken. Toch levert dit weinig op blijkt uit het rapport Wachttijdprojecten Tussenstand van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Samenwerken zorgaanbieders en verzekeraars

Vooral door middel van samenwerken tussen verschillende disciplines is geprobeerd om het probleem terug te dringen. Het rapport geeft aan dat vooral in de geestelijke gezondheidszorg, ambulancezorg en medisch-specialistische zorg de wachttijden niet zijn gedaald. De NZa geeft wel aan goede hoop te hebben dat de sitautie binnen de ambulancezorg snel verbetert.

Wachtlijstbemiddeling werkt

Gelukkig bericht de zorgautoriteit niet enkel negatief: in de wijkverpleging is de wachttijd voor casemanagement dementie verminderd. Door o.a. inspanningen van zorgverzekeraars weten verzekerden ook wachtlijstbemiddeling beter te vinden. Dit houdt in dat de zorgadviseurs van een verzekeraar voor u op zoek gaan naar beschikbare behandelaar als de wachtlijst te lang is.

Actieplan nog niet altijd impact

Al in mei vorig jaar introduceerde de NZa een actieplan voor de wachttijden in de zorg. De resultaten wisselen ontzettend per sector die onder handen werd genomen. Wel blijkt dat er snel stappen gezet worden als zorgaanbieders en verzekeraars binnen een bepaald gebied duidelijke afspraken maken.

Medisch-specialistische zorg moeilijkste sector

De grootste wachtlijsten ontstaan in de medisch-specialistische zorg. Dit is vooral te wijten aan het personeelstekort. Aangezien het er niet op lijkt dat dit de komende jaren terugloopt en de wachttijden in deze sector overschrijden de gestelde Treeknorm. Volgens de NZA is het hard nodig dat zorgaanbieders en verzekeraars samen initiatieven aangaan die de wachttijden terugdringen.

Bron: Voor meer informatie over wachttijden in de verschillende sectoren als Ambulancezorg, wijkverpleging, langdurige zorg en de ggz leest u op website van Zorgvisie.