Contact
Mijn UnitedConsumers

Tandartskosten stijgen in 2020

UnitedConsumers
UnitedConsumers

Eindhoven 22 januari 2020

Iedereen gaat in 2020 meer betalen voor de tandarts. De tarieven voor de tandarts zijn in 2020 namelijk met 1,7% gestegen. Dit lijkt een kleine stijging, maar dit betekent concreet dat de kosten voor een kroon met ruim € 4,- omhoog gaan.  

De nieuwe tandartstarieven zijn per 1 januari 2020 ingegaan en de stijging is doorgevoerd voor alle soorten tandheelkundige zorg. Dit heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald. Het gaat hierbij om de maximum tarieven die in rekening mogen worden gebracht door zorgaanbieders die tandheelkundige zorg verlenen. De tarieven gelden voor alle tandartsen in Nederland.

Stijgende kosten tandarts

Hoewel de tandartstarieven in 2020 niet drastisch stijgen, betekent het toch dat behandelingen duurder worden. Voor een periodieke controle betaalt u €22,16 in 2020. Gaat u twee keer per jaar naar de tandarts? Dan kost u dit € 44,32 op jaarbasis.

Behandeling Code 2019 2020
Fluoridebehandeling M € 14,33 € 14,58
1x periodieke controle C € 21,78 € 22,16
Kosten voor een kroon R € 252,17 € 256,55
Oppervlakte verdoving A € 7,45 € 7,58
Eenvlaksvulling amalgaam V € 24,07 € 24,49
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal E € 103,16 € 104,95
Maken en beoordelen kleine röntgenfoto (per opname) X € 16,05 € 16,33
Bekijk meer tarieven

Behandelingen op basis van een code

Alle behandelingen en bijbehorende tarieven zijn gekoppeld aan een specifieke code. Dit betekent dat de tandarts deze behandelcodes kan combineren om zo tot een behandeling te komen die u nodig heeft.

De code begint met een letter. Deze letter geeft de categorie van de behandeling aan. Achter de letter komt een specifiek getal te staan. Dit getal geeft vervolgens aan om welke behandeling het gaat binnen de specifieke categorie. Alle behandelcodes staan uiteindelijk op de factuur die u krijgt van de tandarts. De tandarts hanteert de volgende codes:

Code Soort behandeling
A Alle soorten verdoving
B Alle kosten voor verdoving d.m.v. een roesje
C Alle consultatie en diagnostieke kosten (zoals een periodieke controle of aanvullend onderzoek)
E Wortelkanaalbehandelingen
G Kaakgewrichtsbehandelingen
H Chirurgische ingrepen, inclusief anesthesie
J Implantaten
M Preventieve mondzorg (zoals gebitsreiniging en fluorbehandelingen)
P Kunstgebitten
R Kronen en bruggen
T Tandvleesbehandelingen
U Uurtarieven van de tandarts
V Vullingen (zoals vullen van een gaatje, bijwerken en sealen)
X Maken en beoordelen van foto's (zoals röntgenfoto's en kaakfoto's)

Tandarts niet in het basispakket

Voor volwassenen van 18 jaar en ouder, zit tandheelkundige zorg niet in de basiszorgverzekering. Wilt u een vergoeding voor tandheelkundige zorg? Dan heeft u hier een aanvullende tandartsverzekering voor nodig. Met een aanvullende tandartsverzekering krijgt u tot het verzekerde bedrag een vergoeding voor tandheelkundige zorg. U kunt een (aanvullende) zorgverzekering jaarlijks van half november tot en met 31 december afsluiten.