Contact
Mijn UnitedConsumers

Reguliere tandzorg toch niet hervat op 20 april

UnitedConsumers
UnitedConsumers

Eindhoven 20 april 2020

Tandartsen en orthodontisten zouden vanaf 20 april de reguliere behandelingen hervatten. Toch vragen mondzorgkoepels de praktijken te wachten tot na de persconferentie van onze minister-president op 21 april, aldus NU.nl.

De intentie om de deuren weer te openen, was gebaseerd op het eerdere besluit van het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid. In eerste instantie was hun advies om tot april 2020 alle niet-spoedeisende hulp afspraken stop te zetten. Daarom hebben veel mondzorgpraktijken dit als leidraad aangehouden.

Nog even geduld gevraagd

Nadat de berichtgeving omtrent het heropenen op 20 april door NU.nl werd gepubliceerd, hebben mondzorgkoepels in een ledenbrief hun leden gevraagd de reguliere behandelingen nog even op te schorten. Na de persconferentie van premier Mark Rutte op 21 april zeggen de mondzorgkoepels met een nieuw advies te komen.

Onder strikte voorwaarden zouden de deuren open gaan

Onder strikte voorwaarden zouden de mondzorgpraktijken de deuren weer openen voor reguliere behandelingen: alleen niet-coronapatiënten – of personen die de afgelopen 2 weken klachtenvrij zijn - zouden worden geaccepteerd. Poetsruimtes en toiletten zouden worden gesloten én het zou verplicht zijn bij binnenkomst de handen te desinfecteren. Ook zou het de bedoeling zijn dat patiënten stipt op de tijd van de afspraak binnenkomen, om zo de vereiste afstand tussen patiënten – in de wachtruimtes - te kunnen blijven hanteren. 

Coronacrisis heeft zware impact op mondzorgpraktijken

Mondzorgpraktijken verkeren in financiële moeilijkheden door de coronacrisis, aangezien nu slechts 2 tot 3 procent van de afspraken door kunnen gaan. Het openen van de praktijken zou betekenen dat er financieel rustigere tijden zouden aanbreken. Volgens NU.nl zijn er al veel faillissementen aangevraagd, en zal zeker één op de zeventien Nederlanders een nieuwe tandartspraktijk moeten uitkiezen.