Contact
Mijn UnitedConsumers

Het overstappercentage van 2021

UnitedConsumers
UnitedConsumers

Eindhoven 8 februari 2021

Het overstappercentage van de overstapperiode van 2020/2021 is bekend. Volgens een analyse van Vektis ligt het overstappercentage op 6,5 procent. Dit is gelijk aan het overstappercentage van 2019/2020. Volgens Vektis lijkt de coronacrisis daarom geen invloed te hebben gehad op de keuze van verzekerden om over te stappen van zorgverzekering. 

Het overstapseizoen is officieel voorbij

Ieder jaar vanaf medio november kunnen verzekerden overstappen van zorgverzekering. Vervolgens start de nieuwe zorgverzekering per 1 januari bij de nieuwe zorgverzekeraar. Dit wordt ook wel het 'overstapseizoen' genoemd.

Het overstapseizoen is nu officieel voorbij, want tot uiterlijk 1 februari kon er een nieuwe zorgverzekering worden afgesloten - mits de oude zorgverzekering was opgezegd. 

Vektis analyse overstapcijfers

Uit een analyse van Vektis blijkt dat in het najaar van 2020 6,5 procent van de verzekerden zijn overgestapt. Dit gaat over een totaal van 1,1 miljoen personen. Dit is gelijk aan het overstappercentage van het overstapseizoen ervoor. Vektis geeft hierbij aan dat zij hieruit kunnen concluderen dat de coronacrisis geen invloed heeft gehad op de keuze om over te stappen van zorgverzekeraar.

Definitieve overstapcijfers

Eind april wordt er een definitief rapport gepubliceerd door Vektis over de overstappers van 2021, het zogeheten 'Zorgthermometer Verzekerden in Beeld'. Dit rapport licht meerdere aspecten van het overstapseizoen toe, zoals bijvoorbeeld hoeveel verzekerden kozen voor een aanvullende verzekering of hoeveel er kozen voor een vrijwillig eigen risico.

Overstappercentages tot nu toe

Het overstappercentage van de afgelopen jaren schommelt zo tussen de 6 en 7 procent, zoals te zien in het overzicht van de overstappercentages vanaf 2010 tot en met nu: