Jeugdzorg vergoeding

Jeugdzorg is hulp voor jongeren vanuit de gemeenten. Wanneer deze zorg nodig is, wordt de zorg volledig vergoed. Wat valt er onder jeugdzorg en welke rol heeft Bureau Jeugdzorg?

Wat is jeugdzorg?

Jeugdzorg is hulp voor jongeren tot 18 jaar. De gemeente regelt jeugdzorg en werkt samen met verschillende instellingen zoals Bureau Jeugdzorg en de Raad van Kinderbescherming.

Jeugdzorg kan diverse soorten zorg zijn:

  • Pleegzorg komt tot stand tussen ouders en pleegouders. De gemeente moet dit goedkeuren.
  • Zorg voor kinderen met een beperking zoals autisme of een chronische ziekte.
  • Ambulante jeugdhulp bij problemen in het gezin zoals ruzie, spijbelen of depressie.
  • (Tijdelijk) verblijf in een jeugdinstelling, vrijwillig of gedwongen.
  • Jeugd GGZ voor jongeren met psychische klachten.

Jeugdzorg voor jongeren met een ernstige beperking valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit zijn jongeren die blijvend de hele dag zorg nodig hebben.

Zorgverzekering Jeugdzorg

De jeugdzorg wordt via gemeenten vergoed. Voor sommige soorten jeugdzorg is wel eerst een verwijsbrief nodig. Hiervoor kunt u bij uw huisarts terecht.

Uit huis geplaatste jongeren staan soms niet meer bij hun ouders of verzorgers op de polis. Toch hebben zij uiteraard een basisverzekering nodig en soms ook een aanvullende verzekering. VGZ heeft samen met Jeugdzorg Nederland voor hen een aanvullende verzekering samengesteld. Goed voor elkaar.

Wanneer iemand onder de 18 jaar niet meer bij ouders of verzorgers op de polis staat, wordt de jeugdige door Jeugd en Opvoedhulp of door de jeugdzorginstelling, ingeschreven bij VGZ. Wanneer kinderbescherming nodig is, kan de jeugdige ook gebruik maken van de VGZ aanvullende verzekering Jeugdzorg. De jeugdige betaalt geen premie. Als de jeugdige 18 jaar wordt, eindigt deze speciale Jeugdzorg verzekering en moet de jeugdige zelf een zorgverzekering afsluiten.

Goedkope VGZ zorgverzekering

Bij VGZ bent u uitstekend verzekerd. Wilt u een goedkope VGZ zorgverzekering? UnitedConsumers geeft 10% korting per maand. Elke maand ontvangt u voordeel, waardoor u simpelweg meer overhoudt om leuke dingen van te doen. Bekijk direct uw voordeel.

Bekijk uw voordeel

Lees ook

Vergoeding GGD
Vergoeding huisarts
Vergoeding thuiszorg
Vergoeding apotheek
Vergoeding sportmasseur
Vergoeding spoedeisende hulp