Neurofeedback vergoeding

Neurofeedback is een effectieve behandelmethode bij o.a. ADHD en ADD. Op deze pagina leest u wat neurofeedback precies is op welke vergoedingen u recht heeft.

Neurofeedback vergoeding uit aanvullende verzekering

De basisverzekering vergoedt helaas geen neurofeedback behandelingen. Een aanvullende verzekering kan neurofeedback wel tot een bepaald bedrag vergoeden. Deze vergoeding geldt voor jongeren tot 18 jaar met ADHD en/of ADD. Een eigen risico of eigen bijdrage is niet van toepassingen.

Wat is neurofeedback?

Neurofeedback is een methode die tot doel heeft de hersenactiviteit te veranderen, vooral wanneer er sprake is van psychische of neurologische aandoeningen zoals ADHD of ADD.

Omdat ons brein zeer gevoelig is voor beloning, leert het beter als er een consequente beloning in het vooruitschiet ligt. In de psychologie wordt dit ook wel ‘operante conditionering’ genoemd. Na een intake vindt de behandeling plaats met behulp van beeld, geluidssignalen en enkele elektroden op het hoofd van de patiënt die de hersenactiviteiten meten. Op basis daarvan kan het vervolgtraject van de behandeling starten.