Prenatale chirurgie vergoeding

Prenatale chirurgie is het opereren van een baby nog voordat deze geboren is. Dit wordt gedaan als een foetus een ernstige en levensbedreigende afwijking heeft, zoals spina bifida (open ruggetje). Prenatale chirurgie is een manier om een baby de kans te geven op een beter leven. Deze operatie is echter riskant, zowel voor moeder als kind. Een operatie en andere ingrepen bij een ongeboren kindje wordt ook wel materno-foetale chirurgie (MFS) genoemd.

Een open ruggetje komt voor bij 1 op de 2000 levendgeborenen. Ongeveer 15 tot 30% overlijdt hieraan binnen de eerste vijf levensjaren. Een open ruggetje wordt steeds vaker geconstateerd tijdens de zwangerschap.

Vergoeding zorgverzekering prenatale chirurgie
Vanaf 2017 wordt prenatale chirurgie vergoed vanuit de basisverzekering. Minister Schippers van Volksgezondheid breidde de vergoedingen van het basispakket daarnaast nog verder uit met:

  • NIPT tot 1 april 2017: als u in het buitenland een Niet Prenatale Test laat uitvoeren, waaruit blijkt dat uw ongeboren kind een aanmerkelijke kans heeft op chromosoomafwijking, worden kosten van vervolgonderzoek in Nederland vergoed. Voorheen werd dit enkel vergoed na de combinatietest en eventueel NIPT in Nederland.
  • NIPT vanaf 1 april 2017: vanaf april wordt de NIPT via een subsidieregeling vergoed, ook als er niet eerst een combinatietest is afgenomen. Wel geldt er een eigen bijdrage van € 175,00. 
  • De eigen bijdrage van 25% voor gehoorhulpmiddelen verdwijnt voor kinderen onder de 18 jaar.
  • De sportarts wordt onderdeel van het basispakket.

Lees ook:
Afvallen
Fysiotherapie
Prenatale screening
EHBO curcus baby's en kinderen
Premie en dekking van de zorgverzekering