VGZ Zorgverzekering voor mantelzorgers

Er zijn in Nederland ongeveer drie miljoen mantelzorgers. U bent mantelzorger als u meerdere dagen per week zorgt voor iemand die om medische redenen niet meer in staat is voor zichzelf te zorgen. Vaak is dat familie, maar het kan ook een vriend of buur zijn. U draagt alleen of samen met anderen zorg voor diegene, maar u kunt de zorg niet zomaar stoppen of opgeven.

Met name dat laatste maakt mantelzorg zo’n bijzondere maar ook zware taak. “Als ik het niet doe, doet niemand het.” Mantelzorgers staan niet helemaal alleen. Sinds 2015 vallen ze onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Zij moeten onderzoeken of u het als mantelzorger nog wel aankunt en of u misschien hulp nodig heeft. 

Binnen onze aanvullende en goedkope zorgverzekering zijn verschillende vergoedingen en andere vormen van ondersteuning voor mantelzorg. Voor mantelzorgers die bijvoorbeeld kampen met de omgang met een dementerende oudere is er bijvoorbeeld een speciale cursus.

Zorg goed voor mantelzorgers

Als u mantelzorger bent zult u het waarschijnlijk herkennen: de meeste mantelzorgers zijn eigenlijk overwerkt. Er rust een enorme verantwoordelijkheid op uw schouders, die niemand van u over kan nemen. En ondertussen gaat het gewone leven met werk en gezin ook door. Omdat mantelzorgers in veel opzichten oneindig waardevol zijn, moeten we er samen voor zorgen dat zij hun werk goed kunnen blijven doen. Zij kunnen alleen maar zorgen als ze zelf fit en gezond zijn.

In de Wmo 2015 wordt speciaal aandacht besteed aan de mantelzorger. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Bent u mantelzorger en kunt u het werk niet (meer) aan? Heeft u als mantelzorger extra hulp nodig om overbelasting te voorkomen? Dan kunt u hulp van een vrijwilliger krijgen. U kunt ook op andere manieren ondersteuning krijgen:

  • Professionele ondersteuning waardoor minder mantelzorg nodig is. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente.
  • Professionele verzorging waardoor minder mantelzorg nodig is. U kunt deze zorg aanvragen via uw huisarts of een wijkverpleegkundige.
  • De gemeente kan de mantelzorger extra ondersteunen. Dat kan in de vorm van een financiële vergoeding zijn of op een andere wijze. Neemt u hiervoor contact op met het WMO-loket van uw gemeente.

Steunpunt Mantelzorg

Er zijn verschillende instanties die zorg dragen voor mantelzorgers. Zo is Steunpunt Mantelzorg een vereniging die overal in Nederland Steunpunten heeft ingericht. Hier kunnen mantelzorgers terecht met al hun vragen. De Steunpunten geven advies, gerichte hulp en organiseren lotgenoten contact en waardevolle cursussen.

Vergoedingen mantelzorg in zorgverzekering

Zorgverzekeraar VGZ biedt verschillende vergoedingen voor mantelzorgers. Als u een zorgverzekering heeft via het UnitedConsumers ZorgCollectief kunt u soms aanspraak maken op deze vergoedingen als u mantelzorg ontvangt en soms als u mantelzorg geeft. Zie het vergoedingenoverzicht voor mantelzorgers.

Mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaar helpt de mantelzorger met de regeldingen. De financiën op orde krijgen bijvoorbeeld. Of toeslagen aanvragen bij de Belastingdienst. Of helpen om mantelzorg en werk op elkaar af te stemmen. Door u dit werk uit handen te nemen, staat u sneller aan het juiste loket. Daardoor houdt u meer tijd over om te zorgen.