Keer Diabetes2 Om

Gezonder, meer energie, vitaler en minder of zelfs geen medicatie? In het ‘Keer diabetes om’ programma is een geheel andere leefstijl uw nieuwe medicijn. Keer Diabetes2 Om is een leefstijlprogramma voor mensen met diabetes type 2. Het aanpassen van de levensstijl staat centraal in dit nieuwe en innovatieve programma. ‘Keer Diabetes2 Om’ wist ook de Zinnige Zorg Award in de wacht te slepen.

Voeding, beweging en ontspanning als medicijn

Het leefstijlprogramma ‘Keer Diabetes2 Om’ is een groepsprogramma dat deelnemers helpt om hun leefstijl zodanig aan te passen dat zij gezond(er) kunnen worden en blijven. Het half jaar programma is gericht op voeding, beweging en ontspanning waarbij zelfzorg de rode draad is. Diverse professionals zoals verpleegkundigen, diëtisten, koks en leefstijlcoaches geven begeleiding onder het oog van de eigen huisarts van de deelnemer. Ook praktijkondersteuners of diabetesverpleegkundigen bieden ondersteuning waar nodig.

Steun aan elkaar

Naast professionele hulp hebben deelnemers onderling ook steun aan elkaar. Het leefstijlprogramma vindt plaats op twee locaties en start met een tweedaagse bijeenkomst. Na 4 weken volgt een bijeenkomst en na 3 en 6 maanden zijn terugkomdagen. Naast de bijeenkomsten gedurende deze zes maanden is er een online community waarin deelnemers elkaar kunnen inspireren, motiveren en ervaringen delen. Na afloop is er een intensief nazorgtraject.

Keer diabetes om

Waar kan ik me aanmelden?

U kunt zich eenvoudig aanmelden via de website Keer Diabetes2 Om. Iedere maand organiseert Keer Diabetes2 Om een informatiebijeenkomst en wordt het groepsprogramma doorgenomen. Daarnaast vertellen oud-deelnemers hun ervaringen en is er de mogelijkheid voor het stellen van uw vragen. Als u het prettig vindt mag u iemand meenemen naar de informatiebijeenkomst. Vergeet vooraf niet te controleren of u bij de doelgroep hoort.

  • U bent verzekerd bij VGZ, IZA, IZZ, Univé, UMC, Bewust, Zekur of Zorgzaam
  • U bent jonger dan 75 jaar (let op: tussen 70-75 jaar gaat in overleg)
  • U bent bewust dat een eigen betaling van €295,- wordt gevraagd**
  • U gebruikt medicijnen voor Diabetes type 2
  • U heeft overgewicht/vergrote buikomvang

** VGZ betaalt ca. 90% van de programmakosten. U betaalt daarnaast zelf €295,-. Dit komt overeen met de kosten voor vijf dagen op verblijf op de locaties waar het leefstijlprogramma plaatsvindt.

Meer informatie, data en locaties vindt u hier.

Lees ook:

Handige app: ‘moet ik naar de dokter?’
Online astmazorg voor kinderen
Trombose thuis meten