Vergelijk hier uw autoverzekering

NL

Waarborgfonds auto

U komt terug bij uw auto en deze is beschadigd. De tegenpartij is onbekend, niet verzekerd óf het betreft een gestolen auto. In deze situaties kan schade niet op een tegenpartij verhaald worden, maar gelukkig hoeft u niet voor de kosten op te draaien! De schade kan wellicht verhaald worden op het Waarborgfonds. Op deze pagina leggen wij graag aan u uit wat het is en wanneer u beroep kunt doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Wat is het Waarborgfonds?

Het Waarborgfonds Motorverkeer is een gezamenlijk fonds van alle autoverzekeraars in Nederland. Een deel van uw premie gaat naar dit fonds, zodat hieruit schade vergoed kan worden wanneer deze niet verhaald kan worden op een tegenpartij. Het waarborgfonds keert in de volgende situaties uit:

 • Als niet bekend is wie de schade heeft veroorzaakt. 
 • Als de schade veroorzaakt is door een niet-verzekerde auto. 
 • Als de tegenpartij onverzekerd is wegens principiële (gemoedsbezwaarde) bezwaren.
 • Als de verzekering van de schadeveroorzakende auto niet uit kan keren (faillissement).
 • Als de schade veroorzaakt is door iemand die willens en wetens in een gestolen auto reed.

Voorwaarden Waarborgfonds bij autoschade

Of het Waarborgfonds Motorverkeer uw schade vergoedt, is niet alleen afhankelijk van de situatie waarin de schade is ontstaan. Er gelden nog enkele andere voorwaarden om een beroep te kunnen doen op het waarborgfonds:

 • De schade is in Nederland ontstaan. 
 • De schade mag niet het gevolg zijn van vernieling of vandalisme. 
 • De schade moet veroorzaakt zijn door een motorvoertuig (of aanhanger).
 • U heeft binnen 14 dagen na het ontdekken van de schade aangifte gedaan bij de politie. 
 • Er moet een getuige zijn. De getuige moet iemand zijn die gezien heeft dat de schade aan uw auto is veroorzaakt of deze geparkeerd is zonder schade en met schade is teruggevonden. 

Waarborgfonds en eigen risico

Wanneer de schade veroorzaakt is door een onbekende dader, geldt er een eigen risico van € 250,-. Is de schade aan uw auto minder dan dit bedrag? Dan keert het Waarborgfonds Motorverkeer niet uit. In de andere situaties geldt dit eigen risico niet.

Getuigenverklaring Waarborgfonds

Het Waarborgfonds Motorverkeer verwacht dat u moeite doet om de veroorzaker van de schade te achterhalen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met een buurtonderzoek, advertentie of politieaangifte. Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat u dit binnen 14 dagen na het ontdekken van de schade heeft gedaan, anders keert het waarborgfonds mogelijk niet uit. Zonder getuigenverklaring wordt een schadeclaim afgewezen. Daarnaast kunt u door middel van een getuigenverklaring mogelijk de identiteit van de dader vaststellen, waardoor u geen eigen risico meer hoeft te betalen. De getuige dient te bevestigen dat:

 • De auto zonder schade werd geparkeerd.
 • Er tussentijds niet met de auto gereden is.
 • De auto in geparkeerde toestand met schade is teruggevonden.

Waarborgfonds en vandalisme

Eén van de eisen van het Waarborgfonds Motorverkeer is dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig, een daaraan gekoppelde aanhanger, een verloren onderdeel van het voertuig of een afgevallen lading. Bij vernieling en vandalisme is hiervan geen sprake en daarom is het niet mogelijk om hierdoor ontstane schade te claimen bij het waarborgfonds. Heeft u door vandalisme of vernieling schade aan uw auto en bent u WA (beperkt) casco verzekerd? Claim de schade dan bij uw verzekeraar.