Contact
Mijn UnitedConsumers

Rijbewijzen tijdelijk langer geldig tot 1 juni

UnitedConsumers
UnitedConsumers

Eindhoven 28 april 2020

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft bekendgemaakt dat rijbewijzen die zijn verlopen in de periode vanaf 16 maart 2020 langer geldig blijven, namelijk tot en met 1 juni 2020.

Coulanceregeling

Door de coronacrisis hebben sommige bestuurders hun rijbewijs niet op tijd kunnen verlengen. Voornamelijk het stilliggen van keuringen door artsen en specialisten zou ervoor gezorgd hebben dat mensen momenteel een verlopen rijbewijs in hun bezit hebben, en in Nederland is autorijden zonder geldig rijbewijs ten strengste verboden! Daarom heeft Minister Van Nieuwenhuizen een coulanceregeling opgesteld betreffende de verlenging van de geldigheid van het rijbewijs.

Uitsluitingen van de coulanceregeling

Er zijn wel enkele uitsluitingen van de coulanceregeling, namelijk: verlopen rijbewijzen waarvan de geldigheidsduur korter is dan vijf jaar. Een kortere geldigheidsduur, zoals bijvoorbeeld één of drie jaar, is vaak van toepassing bij mensen met een medische aandoening. Die mensen dienen elk jaar – of iedere drie jaar – een medische keuring te ondergaan. Om de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen, heeft de overheid ervoor gekozen deze verlopen rijbewijzen uit te sluiten van de regeling. 

Meer informatie over de coulanceregeling leest u in de kamerbrief.

Verlenging?

Het is mogelijk dat er een verlenging van de coulanceregeling komt, maar daar is nu nog geen uitsluitsel over gegeven. Of er een verlenging van de coulanceregeling komt, heeft te maken met de ontwikkeling van de coronacrisis en de mogelijkheid om bepaalde diensten – zoals medische keuringen – weer verantwoord op te kunnen starten.

Wie doen hieraan mee?

Leden van het Verbond van Verzekeraars doen mee aan de coulanceregeling en zorgen ervoor dat u – binnen de in de kamerbrief geschetste condities - minstens tot 1 juni verzekerd in de auto kunt blijven rijden.

Is uw rijbewijs na 16 maart 2020 verlopen, en heeft u door de coronacrisis uw rijbewijs niet kunnen verlengen? Vraag dan even bij uw verzekeraar na of de coulancemaatregel ook voor u geldt. Het is namelijk erg belangrijk dat u verzekerd de weg op gaat.