Vergelijk hier uw autoverzekering

Autoverzekering royeren

Een autoverzekering royeren kan verschillende dingen betekenen. Als de verzekeringnemer de autoverzekering opzegt, dan heet dit met een duur woord royeren. Als de autoverzekering door uw autoverzekeraar wordt stopgezet, wordt dit ook royeren genoemd.

U royeert een autoverzekering

U kunt op verschillende momenten uw autoverzekering royeren:

  • Wilt u overstappen naar een andere autoverzekeraar, dan royeert u de huidige autoverzekering. Bij de meeste autoverzekeringen heeft u een jaarcontract, hierna kunt u maandelijks uw autoverzekering royeren met een opzegtermijn van dertig dagen.

Nieuwe autoverzekering vinden >>

  • Als uw auto is gestolen of total loss is verklaard, dan is het natuurlijk niet meer nodig om een autoverzekering voor dit voertuig te hebben. U kunt dan de autoverzekering royeren.
     
  • Bij een premiewijziging of voorwaardenwijziging van de autoverzekering, heeft u in veel gevallen de mogelijkheid om uw autoverzekering te royeren.
     
  • Na het beëindigen van uw autoverzekering ontvangt u een royementverklaring waarin staat dat de verzekering voor uw voertuig is beëindigd.

U wordt geroyeerd door een autoverzekeraar

Er zijn verschillende redenen waarom een autoverzekeraar u kan royeren.

U betaalt de premie niet

Het kan natuurlijk altijd een keer gebeuren dat u uw premie vergeet te betalen. De verzekeraar stuurt u dan een herinnering zodat u alsnog aan uw betalingsplicht kunt voldoen. Wanneer u dan de premie nog steeds niet betaalt, kan de verzekeraar na dertig dagen de dekking schorsen. Na vijftig dagen van het uitblijven van uw betaling kan de verzekeraar de autoverzekering royeren. Dan bent u niet meer verzekerd. U bent wel nog steeds verplicht om de achterstallige betaling te voldoen.

In het geval van ‘wanbetaling’ is het mogelijk dat u geregistreerd wordt in de landelijke database van stichting CIS. Deze registratie blijft acht jaar staan. Dit kan gevolgen hebben voor het afsluiten van een volgende autoverzekering.

U meldt buitengewoon veel schades

Als u een brokkenpiloot bent op de weg en veel schades claimt, kan de autoverzekeraar besluiten u te royeren. U bent een te grote kostenpost voor de verzekeringsmaatschappij en het risico op toekomstige schade is te groot.

Invordering rijbewijs door buitenproportioneel hard rijden, alcohol- of drugsgebruik

Als geregistreerd wordt dat uw rijbewijs is ingevorderd door te hard rijden, alcohol- of drugsgebruik achter het stuur, kan de autoverzekeraar besluiten u niet meer te verzekeren. In dit geval zal de autoverzekering geroyeerd worden.

U bent geroyeerd: wat nu?

Een autoverzekeraar zal u altijd laten weten als u bent geroyeerd en waarom. Een nieuwe verzekeraar kijkt naar de reden van het royement en kan u op basis daarvan weigeren voor een nieuwe autoverzekering. Een nieuwe autoverzekering zoeken gaat het gemakkelijkste met autoverzekeringen vergelijken.

De premie wordt berekend aan de hand van uw woonplaats, het automerk en gegevens als de regelmatige bestuurder. Mocht u niet geaccepteerd worden, dan zijn er andere instanties die u in ruil voor een hogere premie wel kunnen accepteren als verzekeringnemer.