Contact
Mijn UnitedConsumers

Goedkope zorgverzekering 2024

Mijn geboortedatum:

Gemoedsbezwaarde zorgverzekering: zo werkt het

U bent gemoedsbezwaarde wanneer u vanwege uw levensovertuiging geen verzekering mag afsluiten. Als gemoedsbezwaarde kunt u ontheffing aanvragen voor verplichte (sociale) verzekeringen. U bent dan niet langer verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Hoe dit precies in zijn werk gaat, vertellen wij u graag!

Gemoedsbezwaarde


 

Wat is een gemoedsbezwaarde?

Een gemoedsbezwaarde is iemand die op grond van zijn of haar levensbeschouwing tegen het principe van verzekeren is. Als gemoedsbezwaarde heeft u geen enkele andere verzekering voor uzelf, uw gezin en uw bezittingen. De Nederlandse wet houdt rekening met gemoedsbezwaarde en stelt u in staat om ontheffing aan te vragen. Daarmee vervalt uw premieplicht voor sociale verzekeringen.


 

Gemoedsbezwaarde zorgverzekering

Bent u gemoedsbezwaarde? Dan kunt u ontheffing voor de zorgverzekering aanvragen. Dat doet u bij de Sociale Verzekeringsbank. Die controleert vervolgens of u nergens anders verzekeringen heeft lopen. Heeft u dat wel? Dan komt u niet in aanmerking voor ontheffing. Als gemoedsbezwaarde hoeft u dus geen verzekering af te sluiten en heeft u geen premieplicht. Toch zult u extra belasting moeten betalen om de ontheffing voor de verzekeringen te compenseren.


 

Extra belasting gemoedsbezwaarde

De extra bijdrage die u als gemoedsbezwaarde aan de belasting betaalt, is even hoog als het bedrag dat u anders aan sociale premies zou betalen. Dit geld dat u via de belasting betaalt, wordt voor u gespaard voor het geval u toch zorg nodig heeft. Indien u zorg nodig heeft, kan deze betaalde belasting uitgekeerd worden als vergoeding. Wanneer u vervolgens de AOW-leeftijd bereikt, ontvangt u de uitkering Spaarregeling Gemoedsbezwaarden.


 

Stichting gemoedsbezwaarden tegen verzekeringen

Als gemoedsbezwaarde kunt u hulp inroepen van de Stichting Gemoedsbezwaarden tegen Verzekeringen (SGV). Deze behartigt de belangen van gemoedsbezwaarden door hen in te lichten, het contact met overheidsinstellingen te regelen en door te helpen besparen op bijvoorbeeld zorgkosten.


 

Ontheffing als gemoedsbezwaarde

Via de Sociale Verzekeringsbank kunt u ontheffing van alle premieplicht aanvragen. U dient hiervoor een verklaring van gemoedsbezwaren in te dienen. De SVB controleert vervolgens eerst of u buiten de sociale verzekeringen geen andere verzekeringen heeft. Mocht u een ontheffing hebben en tóch ergens een verzekering afsluiten, dan loopt u het risico dat de SVB uw ontheffing intrekt en u toch sociale premies af moet dragen.


 

Gemoedsbezwaarde voor het hele gezin

Een ontheffing vanwege gemoedsbezwaar is maar geldig voor één persoon. Als u uw hele gezin wilt ontheffen, zult u dus per persoon een verklaring in moeten dienen bij de SVB. Kinderen onder de 18 jaar kunt u wel ontheffen, maar zodra zij meerderjarig worden, vervalt deze ontheffing. Willen uw kinderen boven de 18 deze ontheffing behouden? Dan moeten zij zelf een verklaring bij de SVB indienen.


 

Gespaarde belasting

De extra belasting die u betaalt, draagt de Belastingdienst af aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze zet de bedragen op een speciale rekening voor u en eventueel uw gezinsleden. Maakt u zorgkosten, dan kunt u een declaratie hiervoor indienen bij het CAK. Daarmee heeft u recht op dezelfde vergoedingen als mensen met een zorgverzekering. Het CAK betaalt uw zorgkosten vervolgens van het door u gespaarde (belasting)geld.


 

Sociale verzekering en gemoedsbezwaarde

De ontheffing van de premieplicht voor gemoedsbezwaarden geldt voor de volgende sociale verzekeringen:

  • Ziektewet (ZW).
  • Werkloosheidswet (WW).
  • Wet Langdurige Zorg (Wlz).
  • Algemene Ouderdomswet (AOW).
  • Algemene Nabestaandenwet (Anw).
  • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).

 

Gemoedsbezwaarde ontheffing opzeggen

Het kan zijn dat uw levensovertuiging verandert. In zo’n geval kunt u de ontheffing voor gemoedsbezwaarde opzeggen. Dat doet u door contact met de SVB op te nemen. Vervolgens moet u binnen 4 maanden een zorgverzekering afsluiten, anders riskeert u een boete.


Ook interessant voor u
 

jongeren zorgverzekering

Geen zorgverzekering in de volgende gevallen

> Lees meer

 

Vergoedingen basisverzekering

Welke zorgsoorten vergoedt de basisverzekering?

> Lees meer

 

soorten zv

Welke soorten zorgverzekeringen zijn er?

> Lees meer

 

Blog homepage