Contact
Mijn UnitedConsumers

Gemoedsbezwaarde zorgverzekering: zo werkt het

Je bent gemoedsbezwaarde wanneer je vanwege je levensovertuiging geen zorgverzekering mag afsluiten. Als gemoedsbezwaarde kun je ontheffing aanvragen voor verplichte (sociale) verzekeringen. Je bent dan niet langer verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Hoe dit precies in zijn werk gaat, vertellen wij je graag!

Gemoedsbezwaarde


 

Wat is een gemoedsbezwaarde?

Een gemoedsbezwaarde is iemand die op grond van zijn of haar levensbeschouwing tegen het principe van verzekeren is. Als gemoedsbezwaarde heb je geen enkele andere verzekering voor jezelf, jouw gezin en je bezittingen. De Nederlandse wet houdt rekening met gemoedsbezwaarden en stelt je in staat om ontheffing aan te vragen. Daarmee vervalt jouw premieplicht voor sociale verzekeringen.


 

Gemoedsbezwaarde zorgverzekering

Ben je gemoedsbezwaarde? Dan kun je ontheffing voor de zorgverzekering aanvragen. Dat doe je bij de Sociale Verzekeringsbank. Die controleert vervolgens of je nergens anders verzekeringen hebt lopen. Heb je dat wel? Dan kom je niet in aanmerking voor ontheffing. Als gemoedsbezwaarde hoef je dus geen verzekering af te sluiten en heb je geen premieplicht. Toch zul je extra belasting moeten betalen om de ontheffing voor de verzekeringen te compenseren.


 

Extra belasting gemoedsbezwaarde

De extra bijdrage die je als gemoedsbezwaarde aan de belasting betaalt, is even hoog als het bedrag dat je anders aan sociale premies zou betalen. Dit geld dat je via de belasting betaalt, wordt voor jou gespaard voor het geval dat je toch zorg nodig hebt. Indien je zorg nodig hebt, kan deze betaalde belasting uitgekeerd worden als vergoeding. Wanneer je vervolgens de AOW-leeftijd bereikt, ontvang je de uitkering Spaarregeling Gemoedsbezwaarden.


 

Stichting gemoedsbezwaarden tegen verzekeringen

Als gemoedsbezwaarde kun je hulp inroepen van de Stichting Gemoedsbezwaarden tegen Verzekeringen (SGV). Deze behartigt de belangen van gemoedsbezwaarden door hen in te lichten, het contact met overheidsinstellingen te regelen en door te helpen besparen op bijvoorbeeld zorgkosten.


 

Ontheffing als gemoedsbezwaarde

Via de Sociale Verzekeringsbank kun je ontheffing van alle premieplicht aanvragen. Je dient hiervoor een verklaring van gemoedsbezwaren in te dienen. De SVB controleert vervolgens eerst of je buiten de sociale verzekeringen geen andere verzekeringen hebt. Mocht je een ontheffing hebben en tóch ergens een verzekering afsluiten, dan loop je het risico dat de SVB jouw ontheffing intrekt en dat je toch sociale premies af moet dragen.


 

Gemoedsbezwaarde voor het hele gezin

Een ontheffing vanwege gemoedsbezwaar is maar geldig voor één persoon. Als je jouw hele gezin wilt ontheffen, zul je dus per persoon een verklaring in moeten dienen bij de SVB. Kinderen onder de 18 jaar kun je wel ontheffen, maar zodra zij meerderjarig worden, vervalt deze ontheffing. Willen jouw kinderen boven de 18 deze ontheffing behouden? Dan moeten zij zelf een verklaring bij de SVB indienen.


 

Gespaarde belasting

De extra belasting die je betaalt, draagt de Belastingdienst af aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze zet de bedragen op een speciale rekening voor jou en eventueel je gezinsleden. Maak je zorgkosten, dan kun je een declaratie hiervoor indienen bij het CAK. Daarmee heb je recht op dezelfde vergoedingen als mensen met een zorgverzekering. Het CAK betaalt jouw zorgkosten vervolgens van het door jou gespaarde (belasting)geld.


 

Sociale verzekering en gemoedsbezwaarde

De ontheffing van de premieplicht voor gemoedsbezwaarden geldt voor de volgende sociale verzekeringen:

  • Ziektewet (ZW).
  • Werkloosheidswet (WW).
  • Wet Langdurige Zorg (Wlz).
  • Algemene Ouderdomswet (AOW).
  • Algemene Nabestaandenwet (Anw).
  • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).

 

Gemoedsbezwaarde ontheffing opzeggen

Het kan zijn dat jouw levensovertuiging verandert. In zo’n geval kun je de ontheffing voor gemoedsbezwaarde opzeggen. Dat doe je door contact met de SVB op te nemen. Vervolgens moet je binnen 4 maanden een zorgverzekering afsluiten, anders riskeer je een boete.


Ook interessant
 

jongeren zorgverzekering

Geen zorgverzekering in de volgende gevallen

> Lees meer

 

Vergoedingen basisverzekering

Welke zorgsoorten vergoedt de basisverzekering?

> Lees meer

 

soorten zv

Welke soorten zorgverzekeringen zijn er?

> Lees meer

 

Blog homepage