Contact
Mijn UnitedConsumers

Wat is de premie Wlz en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw?

Iedereen die in Nederland een zorgverzekering heeft, betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) en een premie Wet langdurige zorg (Wlz). Deze bijdrages zijn bedoeld om de zorg voor iedereen betaalbaar te houden. Wij vertellen je waarom je een inkomensafhankelijke bijdrage betaalt en hoe hoog de premie Zvw en Wlz is.

Bijdrage zvw


 

Wat is de premie Wlz en Zvw premie?

De regering begroot ieder jaar opnieuw hoeveel geld er nodig is voor de zorg. En doordat iedereen hieraan meebetaalt, kan iedereen altijd de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft. Met de inkomensafhankelijke bijdrage draag je dus een steentje bij aan de maatschappij.

Een inkomensafhankelijke bijdrage betekent dat het bedrag dat je betaalt, afhangt van hoe hoog je inkomen is. Oftewel: hoe hoger je inkomen, hoe hoger je bijdrage. Er zijn in Nederland twee soorten inkomensafhankelijke bijdragen:

  • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).
  • Inkomensafhankelijke premie Wet langdurige zorg (Wlz).

Wat is de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw?

Iedereen die in Nederland een zorgverzekering heeft, betaalt naast de premie voor de zorgverzekering ook 'Zvw premie'. De zorgpremie en de Zvw premie zijn samen het totaalbedrag dat je betaalt voor de zorg uit de Zorgverzekeringswet, oftewel de basisverzekering. De Zvw bijdrage betaal je (vaak) niet zelf. Als je in loondienst bent, betaalt je werkgever meestal de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.

Wat is de premie Wlz?

Iedereen met een inkomen in Nederland betaalt Wlz premie. De premie Wlz zorgt ervoor dat bijzondere ziektekosten betaald kunnen worden. Denk hierbij aan zware en intensieve zorg voor personen met een psychische aandoening, gehandicapten en kwetsbare ouderen. Je werkgever houdt de Wlz premie in op je brutoloon en betaalt dit voor je aan de Belastingdienst.


 

Hoeveel inkomensafhankelijke bijdrage betaal ik?

Er zijn drie dingen die bepalen hoe hoog de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en de premie Wlz zijn: 

  • De hoogte van je inkomen.
  • De inkomensgrens van de Zvw en Wlz premie.
  • Je soort inkomen (salaris, uitkering, pensioen, winst uit een onderneming of een ander soort inkomen).

Hoeveel Zvw premie betaal ik?

Als inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) betaal je een percentage van je inkomen. Welk percentage dit is, hangt af van het soort inkomen dat je hebt:

  Zwv bijdrage vanaf 2024
Loondienst 6,57%
WW, WAO, WIA 6,57%
Bijstand gemeente 6,57%
Onderneming 5,32%
Pensioen 5,32%
AOW, Anw 5,32%
Bijstand SVB 5,32%
Bron: Rijksoverheid

Inkomensgrens Zvw premie

In 2024 is de inkomensgrens voor de premie Zorgverzekeringswet € 71.628,00 (Rijksoverheid). Komt je loon boven deze inkomensgrens uit? Dan hoef je over het overige deel geen inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet te betalen. Dat betekent dat je per jaar nooit meer dan € 4.705,96 aan Zvw premie betaalt, welk soort inkomen je ook hebt.

Hoeveel is de premie Wlz?

De Wlz premie wordt door je werkgever op je bruto loon ingehouden. Voor iedereen is het percentage premie Wlz hetzelfde, het maakt dus niet uit of je een salaris, een uitkering of een ander type inkomen hebt. De premie Wlz is altijd 9,65% van je bruto inkomen.

In 2024 is de inkomensgrens van de Wlz premie € 38.098,- (voor een alleenstaande). Heb je een hoger inkomen? Over het overige deel betaal je geen premie Wlz. Per jaar betaal je dus nooit meer dan € 3.619,31 aan premie voor de Wlz.


 

Op welke manier betaal ik inkomensafhankelijke bijdrage?

Zoals eerder aangegeven, worden de premies voor de Zvw en Wlz op verschillende manieren ingehouden en betaald. Maar hoe werkt dat dan precies? 

Inkomsten uit loondienst

Ben je in loondienst in Nederland? Dan worden de inkomensafhankelijke bijdragen Zvw en Wlz op de volgende manieren inhouden:

  • Via de werkgeversheffing Zvw betaalt je werkgever Zvw premie aan de Belastingdienst.
  • Je werkgever houdt de premie Wlz in op je brutoloon en betaalt dit aan de Belastingdienst.

Overige inkomsten

Ontvang je pensioen of ben je zzp'er? Dan betaal je inkomensafhankelijke bijdrage door aangifte van 'Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet' en 'Premie volksverzekeringen' te doen. Voorbeelden van overige inkomsten zijn onder andere pensioen, alimentatie, terugkomende uitkeringen en winst uit een onderneming.

Heb je meerdere inkomsten? Dan betaal je waarschijnlijk te veel inkomensafhankelijke bijdrage. De Belastingdienst zal dan de teveel betaalde Zvw bijdrage na afloop van het jaar aan je terugbetalen. 

Uitkeringen

Als je een WW-uitkering ontvangt, dan werkt het met het UWV (of andere uitkeringsinstanties) eigenlijk hetzelfde als met een werkgever. Het UWV betaalt Zvw bijdrage aan de Belastingdienst, en de Wlz premie wordt ingehouden op je uitkering.

Inkomensafhankelijke bijdragen buitenland

Wanneer je in het buitenland woont, dan betaal je ook inkomensafhankelijke bijdragen. Hoeveel dit is, bepaalt het CAK. Zij houden onder andere rekening met het soort en de hoogte van je inkomen. Ook kijken zij naar het land waar je woont (woonlandfactor). Meer informatie hierover vind je op de website van het CAK.


Ook interessant
 

Zvw uitgelegd

Hoe zit de zorgverzekeringswet in elkaar?

> Lees meer

 

dbc

Wat is een DBC en hoe werkt het precies?

> Lees meer

 

Ziektekosten

Kan ik mijn ziektekosten van de belasting aftrekken?

> Lees meer

 

Blog homepage