Contact
Mijn UnitedConsumers

Bijdrage Zorgverzekeringswet en premie Wlz

Heb je een Nederlandse zorgverzekering? Dan betaal je een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en een Wlz premie. Maar hoeveel Wlz premie en Zvw bijdrage betaal je? En hoe betaal je dit dan precies? Deze bijdragen zijn namelijk wat anders dan de premie voor je zorgverzekering. Wij leggen het je graag uit!

Bijdrage zvw


 

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en Wlz

Inkomensafhankelijke bijdrage betekent letterlijk dat je een bedrag betaalt, afhankelijk van hoe hoog je inkomen is. Er zijn in Nederland twee soorten inkomensafhankelijke bijdragen, die allebei deel uitmaken van ons socialezekerheidsstelsel. Namelijk de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw premie) en de inkomensafhankelijke premie Wet langdurige zorg (premie Wlz). 

Met deze inkomensafhankelijke bijdragen betaal je mee aan de zorg in Nederland, zoals bepaald in de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Wat je in totaal aan inkomensafhankelijke bijdragen betaalt, is dus afhankelijk van je inkomen. Dit betekent dus dat niet iedereen dezelfde Zvw en Wlz premie betaalt. Hoeveel er dan precies wordt ingehouden op je inkomen, lees je later op deze pagina.

Wat is inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Iedereen die in Nederland een zorgverzekering heeft, betaalt naast de premie voor de zorgverzekering ook 'Zvw premie'. De zorgpremie en de Zvw bijdrage zijn samen het totaalbedrag dat je betaalt voor de zorg uit de Zorgverzekeringswet, oftewel de basisverzekering. De Zvw bijdrage betaal je (vaak) niet zelf. Deze bijdrage voor de Zorgverzekeringswet wordt namelijk door je werkgever middels de werkgeversheffing Zvw afgedragen.  

Wat is Wlz premie?

Alle inwonenden van Nederland, met een inkomen, betalen Wlz premie. Wlz premie zorgt ervoor dat bijzondere ziektekosten betaald kunnen worden. Denk hierbij aan zware en intensieve zorg voor personen met een psychische aandoening, gehandicapten en kwetsbare ouderen. Je werkgever houdt de Wlz premie in op je brutoloon en betaalt dit voor je aan de Belastingdienst. 


 

Inkomensafhankelijke bijdragen buitenland

Wanneer je in het buitenland woont, dan betaal je ook inkomensafhankelijke bijdragen. Hoeveel dit is, bepaalt het CAK. Zij houden onder andere rekening met het soort en de hoogte van je inkomen. Ook kijken zij naar het land waar je woont (woonlandfactor). Meer informatie hierover vind je op de website van het CAK


 

Waarom inkomensafhankelijke bijdrage? 

Eén van de grootste voordelen van ons solidaire zorgstelsel is het sociale karakter. Want of je nu jong of oud, rijk of arm, ziek of gezond bent; iedereen heeft recht op betaalbare zorg. 

De regering begroot ieder jaar opnieuw hoeveel geld er nodig is voor de zorg. En doordat iedereen hieraan meebetaalt, kan iedereen altijd de noodzakelijke zorg krijgen die hij of zij nodig heeft. Je draagt met de inkomensafhankelijke bijdragen dus een steentje bij aan de maatschappij. Dat is wel zo fijn! Ook wanneer jij zelf, of een naaste van je zorg nodig heeft. 


 

Hoeveel is de bijdrage Zorgverzekeringswet?

Hoeveel inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet je betaalt, hangt ook af van jouw type inkomen. Het percentage van de Zvw bijdrage is per situatie als volgt:

  Zwv bijdrage vanaf 2024
Loondienst 6,57%
WW, WAO, WIA 6,57%
Bijstand gemeente 6,57%
Onderneming 5,32%
Pensioen 5,32%
AOW, Anw 5,32%
Bijstand SVB 5,32%
Bron: Rijksoverheid

Inkomensgrens Zvw premie

Dat je een percentage over je inkomen betaalt, wil niet zeggen dat er oneindig Zvw premie wordt ingehouden. Hiervoor geldt namelijk een inkomensgrens. En nog meer goed nieuws! Want het inkomen van je partner wordt niet meegenomen in de berekening van je inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

Komt je loon boven onderstaande inkomensgrens uit? Dan hoef je over het overige deel geen inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet te betalen.

Inkomensgrens 2024
€ 71.628,00
Bron: Rijksoverheid

 

Hoeveel is de premie Wlz?

Het kan misschien een beetje verwarrend zijn, maar de Wlz premie is niet hetzelfde als de eigen bijdrage die je betaalt over de zorg die je ontvangt vanuit de Wlz. De Wlz premie wordt namelijk op je loon ingehouden en de eigen bijdrage moet je zelf betalen. In sommige situaties betaal je de eigen bijdrage met een aparte aanslag aan de Belastingdienst, dat is misschien verwarrend. Hoeveel premie Wlz je betaalt, is niet per situatie verschillend; voor iedereen geldt namelijk dat er 9,65% op je loon wordt ingehouden. 

Inkomensgrens premie Wlz

De inkomensgrens voor de Wlz premie is in 2024 vastgesteld op € 31.747,- (alleenstaand) en € 63.494,- (met partner). Heb je een hoger inkomen? Dan betaal je over het overige deel dus geen Wlz premie.


 

Hoe wordt de inkomensafhankelijke bijdrage betaald?

Zoals eerder aangegeven, worden de premies voor de Zvw en Wlz op verschillende manieren ingehouden en betaald. Maar hoe werkt dat dan precies? 

Inkomsten uit loondienst

Ben je in loondienst in Nederland? Dan worden de inkomensafhankelijke bijdragen Zvw en Wlz op de volgende manieren inhouden:

  • Via de werkgeversheffing Zvw betaalt je werkgever Zvw premie aan de Belastingdienst.
  • Je werkgever houdt de Wlz premie in op je brutoloon en betaalt dit aan de Belastingdienst.

Overige inkomsten

Ontvang je pensioen of ben je zzp'er? Dan betaal je inkomensafhankelijke bijdrage door aangifte van 'Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet' en 'Premie volksverzekeringen' te doen. Voorbeelden van overige inkomsten zijn onder andere pensioen, alimentatie, terugkomende uitkeringen en winst uit een onderneming.

Heb je meerdere inkomsten? Dan betaal je waarschijnlijk te veel inkomensafhankelijke bijdrage. De Belastingdienst zal dan de teveel betaalde Zvw bijdrage na afloop van het jaar aan je terugbetalen. 

Uitkeringen

Als je een WW-uitkering ontvangt, dan werkt het met het UWV (of andere uitkeringsinstanties) eigenlijk hetzelfde als met een werkgever. Het UWV betaalt Zvw bijdrage aan de Belastingdienst, en de Wlz premie wordt ingehouden op je uitkering. 


Ook interessant
 

Zvw uitgelegd

Hoe zit de zorgverzekeringswet in elkaar?

> Lees meer

 

dbc

Wat is een DBC en hoe werkt het precies?

> Lees meer

 

Ziektekosten

Kan ik mijn ziektekosten van de belasting aftrekken?

> Lees meer

 

Blog homepage