Contact
Mijn UnitedConsumers

Goedkope zorgverzekering 2024

Mijn geboortedatum:

Bijdrage Zorgverzekeringswet en premie Wlz

Heeft u een Nederlandse zorgverzekering? Dan betaalt u een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en een Wlz premie. Maar hoeveel Wlz premie en Zvw bijdrage betaalt u? En hoe betaalt u dit dan precies? Deze bijdragen zijn namelijk wat anders dan de premie voor uw zorgverzekering. Wij leggen het u graag uit!

Bijdrage zvw


 

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en Wlz

Inkomensafhankelijke bijdrage betekent letterlijk dat u een bedrag betaalt, afhankelijk van hoe hoog uw inkomen is. Er zijn in Nederland twee soorten inkomensafhankelijke bijdragen, die allebei deel uitmaken van ons socialezekerheidsstelsel. Namelijk de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw premie) en de inkomensafhankelijke premie Wet langdurige zorg (premie Wlz). 

Met deze inkomensafhankelijke bijdragen betaalt u mee aan de zorg in Nederland, zoals bepaald in de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Wat u in totaal aan inkomensafhankelijke bijdragen betaalt, is dus afhankelijk van uw inkomen. Dit betekent dus dat niet iedereen dezelfde Zvw en Wlz premie betaalt. Hoeveel er dan precies wordt ingehouden op uw inkomen, leest u later op deze pagina.

Wat is inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Iedereen die in Nederland een zorgverzekering heeft, betaalt naast de premie voor de zorgverzekering ook 'Zvw premie'. De zorgpremie en de Zvw bijdrage zijn samen het totaalbedrag dat u betaalt voor de zorg uit de Zorgverzekeringswet, oftewel de basisverzekering. De Zvw bijdrage betaalt u (vaak) niet zelf. Deze bijdrage voor de zorgverzekeringswet wordt namelijk door uw werkgever middels de werkgeversheffing Zvw afgedragen.  

Wat is Wlz premie?

Alle inwonenden van Nederland, met een inkomen, betalen Wlz premie. Wlz premie zorgt ervoor dat bijzondere ziektekosten betaald kunnen worden. Denk hierbij aan zware en intensieve zorg voor personen met een psychische aandoening, gehandicapten en kwetsbare ouderen. Uw werkgever houdt de Wlz premie in op uw brutoloon en betaalt dit voor u aan de Belastingdienst. 


 

Inkomensafhankelijke bijdragen buitenland

Wanneer u in het buitenland woont, dan betaalt u ook inkomensafhankelijke bijdragen. Hoeveel dit is, bepaalt het CAK. Zij houden onder andere rekening met het soort en de hoogte van uw inkomen. Ook kijken zij naar het land waar u woont (woonlandfactor). Meer informatie hierover vindt u op de website van het CAK


 

Waarom inkomensafhankelijke bijdrage? 

Eén van de grootste voordelen van ons solidaire zorgstelsel is het sociale karakter. Want of u nu jong of oud, rijk of arm, ziek of gezond bent; iedereen heeft recht op betaalbare zorg. 

De regering begroot ieder jaar opnieuw hoeveel geld er nodig is voor de zorg. En doordat iedereen hieraan meebetaalt, kan iedereen altijd de noodzakelijke zorg krijgen die hij of zij nodig heeft. U draagt met de inkomensafhankelijke bijdragen dus een steentje bij aan de maatschappij. Dat is wel zo fijn! Ook wanneer u zelf, of een naaste vanu zorg nodig heeft. 


 

Hoeveel is de bijdrage Zorgverzekeringswet?

Hoeveel inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet u betaalt, hangt ook af van uw type inkomen. Het percentage van de Zvw bijdrage is per situatie als volgt:

  Zwv bijdrage vanaf 2023
Loondienst 6,68%
WW, WAO, WIA 6,68%
Bijstand gemeente 6,68%
Onderneming 5,43%
Pensioen 5,43%
AOW, Anw 5,43%
Bijstand SVB 5,43%
Bron: Rijksoverheid

Inkomensgrens Zvw premie

Dat u een percentage over uw inkomen betaalt, wil niet zeggen dat er oneindig Zvw premie wordt ingehouden. Hiervoor geldt namelijk een inkomensgrens. En nog meer goed nieuws! Want het inkomen van uw partner wordt niet meegenomen in de berekening van uw inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

Komt uw loon boven onderstaande inkomensgrens uit? Dan hoeft u over het overige deel geen inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet te betalen.

Inkomensgrens 2023
€ 66.956,00
Bron: Rijksoverheid

 

Hoeveel is de premie Wlz?

Het kan misschien een beetje verwarrend zijn, maar de Wlz premie is niet hetzelfde als de eigen bijdrage die u betaalt over de zorg die u ontvangt vanuit de Wlz. De Wlz premie wordt namelijk op uw loon ingehouden en de eigen bijdrage moet u zelf betalen. In sommige situaties betaalt u de eigen bijdrage met een aparte aanslag aan de Belastingdienst, dat is misschien verwarrend. Hoeveel premie Wlz u betaalt, is niet per situatie verschillend; voor iedereen geldt namelijk dat er 9,65% op uw loon wordt ingehouden. 

Inkomensgrens premie Wlz

De inkomensgrens voor de Wlz premie is in 2023 vastgesteld op € 37.149,00. Heeft u een hoger inkomen? Dan betaalt u over het overige deel dus geen Wlz premie.


 

Hoe wordt de inkomensafhankelijke bijdrage betaald?

Zoals eerder aangegeven, worden de premies voor de Zvw en Wlz op verschillende manieren ingehouden en betaald. Maar hoe werkt dat dan precies? 

Inkomsten uit loondienst

Bent u in loondienst in Nederland? Dan worden de inkomensafhankelijke bijdragen Zvw en Wlz op de volgende manieren inhouden:

  • Via de werkgeversheffing Zvw betaalt uw werkgever Zvw premie aan de Belastingdienst.
  • Uw werkgever houdt de Wlz premie in op uw brutoloon en betaalt dit aan de Belastingdienst.

Overige inkomsten

Ontvangt u pensioen of bent u zzp'er? Dan betaalt u inkomensafhankelijke bijdrage door aangifte van 'Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet' en 'Premie volksverzekeringen' te doen. Voorbeelden van overige inkomsten zijn onder andere pensioen, alimentatie, terugkomende uitkeringen en winst uit een onderneming.

Heeft u meerdere inkomsten? Dan betaalt u waarschijnlijk te veel inkomensafhankelijke bijdrage. De Belastingdienst zal dan de teveel betaalde Zvw bijdrage na afloop van het jaar aan u terugbetalen. 

Uitkeringen

Als u een WW-uitkering ontvangt, dan werkt het met het UWV (of andere uitkeringsinstanties) eigenlijk hetzelfde als met een werkgever. Het UWV betaalt Zvw bijdrage aan de Belastingdienst, en de Wlz premie word ingehouden op uw uitkering. 


Ook interessant voor u
 

Zvw uitgelegd

Hoe zit de zorgverzekeringswet in elkaar?

> Lees meer

 

Energie besparen in de zomer

Welke hulp valt onder de Jeugdwet?

> Lees meer

 

Ziektekosten

Kan ik mijn ziektekosten van de belasting aftrekken?

> Lees meer

 

Blog homepage