Contact
Mijn UnitedConsumers

Wat doet de Sociale Verzekeringsbank (SVB)?

Misschien heb je weleens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gehoord. Deze instantie voert namelijk veel verschillende sociale en persoonsgebonden regelingen van de overheid uit. Denk aan bijvoorbeeld het persoonsgebonden budget (pgb), de Algemene Ouderdomswet (AOW) of kinderbijslag. Wat doet de SVB precies? Wij leggen het uit!

SVB


 

Wat is de Sociale Verzekeringsbank (SVB)?

Bijna iedereen kan te maken krijgen met de SVB. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is een zelfstandige organisatie die verschillende financiële- en verzekeringstechnische diensten uitvoert voor overheidsinstanties. Later op de pagina zal duidelijk worden wat dit precies betekent. 


 

Wat doet de Sociale Verzekeringsbank?

In Nederland zijn er allerlei soorten sociale voorzieningen en gelden er verschillende volksverzekeringen. De Sociale Verzekeringsbank is degene die deze beheert, controleert en uitvoert. De werkzaamheden van de Sociale Verzekeringsbank zijn grofweg in drie stukken op te delen:

 • Kom je in aanmerking voor een sociale verzekering? Dan kan de Sociale Verzekeringsbank je daarbij helpen. Je krijgt van hen de juiste informatie én het bedrag waar je recht op hebt.
 • Ook controleert de Sociale Verzekeringsbank of er geen betalingen gedaan worden aan klanten die er geen recht op hebben. Hierbij voorkomen en bestrijden zij misbruik en fraude. 
 • Daarnaast is de Sociale Verzekeringsbank betrokken bij de voorbereidingen en het toetsten van nieuwe wetten en regelingen. De SVB geeft de Rijksoverheid tevens advies hoe zij de wetten en regelingen het beste kunnen uitvoeren. 

Voorbeelden taken Sociale Verzekeringsbank

Als je een PGB hebt, dan mag je zelf bepalen welke zorgverleners je voorzien van de zorg die je nodig hebt. Deze zorgverleners krijgen dan vanuit je PGB betaald. Deze uitbetaling wordt gedaan door de Sociale Verzekeringsbank. Ook controleert de SVB PGB-contracten met zorgverleners.

Heb je kinderen? Dan is het de taak van de Sociale Verzekeringsbank om te kijken of je recht hebt op kinderbijslag. Ook controleert de SVB hoeveel kinderbijslag je kunt krijgen en zorgen zij voor de uitbetaling hiervan. 


 

Sociale Verzekeringswet wetten en regelingen

Er zijn heel wat wetten en regelingen die door de SVB worden uitgevoerd. Er kan hierin een onderscheid gemaakt worden tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gemeenten, het UWV en CAK. Wij sommen het voor je op:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Het uitvoeren van REM (Remigratiewet).
 • De overbruggingsregeling van AOW (OBR).
 • Het uitvoeren van detacheringsverklaringen.
 • Het uitvoeren van AOW (Algemene Ouderdomswet).
 • Het uitvoeren van AKW (Algemene Kinderbijslagwet).
 • Het uitvoeren van Anw (Algemene Nabestaandenwet).
 • Het uitvoeren van AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening voor ouderen).
 • Het uitvoeren van WKB (Wet op Kindgebonden budget) en Wko (Wet kinderopvangtoeslag).

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Het uitvoeren van vijf verschillende wetten en een regeling voor psychotherapie ter ondersteuning van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen van de Tweede Wereldoorlog.
 • Het regelen van TNS (Tegemoetkoming Niet loondienst gerelateerde slachtoffers van mesothelioom).
 • Het uitvoeren van TAS (Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtsoffers).
 • Het regelen van PGB (Persoonsgebonden Budget Wlz en WMO).

Gemeenten

 • Het regelen van PGB (Persoonsgebonden budget WMO)

UWV en CAK

 • Verbindingskantoor voor Duitse zaken wat betreft sociale verzekeringen.
 • Sociale ambtenaar Marokko, Turkije en Spanje.

 

SVB en PGB

Afsluitend, duiken we in dit artikel nog even verder in het verhaal over de SVB en PGB. Als je door ouderdom, een handicap of ziekte zorg nodig hebt, dan kom je in aanmerking voor het PGB, oftewel het Persoonsgebonden Budget.

Het PGB biedt je de vrijheid om zorg naar wens in te kopen. Dit kan in sommige gevallen zelfs een mantelzorger zijn. De belangrijkste voorwaarde is dat de zorg onder het PGB valt. Dit kan zijn:

 • Verpleging.
 • Begeleiding.
 • Logeeropvang.
 • Huishoudelijke hulp.
 • Persoonlijke verzorging.
 • Vervoer van en naar dagbesteding.
 • Een selectie van kosten die een PGB-wooninitiatief rekent.

SVB zorgovereenkomst

Met een PGB heb je, om zorg te kunnen krijgen van de zorgverlener naar keuze, een zorgovereenkomst nodig. Dankzij dit document zorgt de Sociale Verzekeringsbank ervoor dat de zorgverlener naar keuze wordt uitbetaald. Weet je niet welke SVB PGB zorgovereenkomst je nodig hebt en wil je hier meer over weten? Bezoek dan de website van de SVB!


Ook interessant
 

jongeren zorgverzekering

Wat betekenen de vier zorgwetten?

> Lees meer

 

inkomensafhankelijke bijdrage

Wat is Wlz en wanneer kom ik ermee in aanmerking?

> Lees meer

 

Ziektekosten

Kan ik mijn ziektekosten van de belasting aftrekken?

> Lees meer

 

Blog homepage