Contact
Mijn UnitedConsumers

Goedkope zorgverzekering 2024

Mijn geboortedatum:

Wat doet de Sociale Verzekeringsbank (SVB)?

De Sociale Verzekeringsbank, of in het kort SVB, heeft verschillende taken. Zo komt u bijvoorbeeld in aanmerking met de Sociale Verzekeringsbank als u kindertoeslag krijgt of als u gebruikmaakt van het PGB. Maar wat is de Sociale verzekeringsbank nou precies? En wat doet de Sociale Verzekeringsbank?

SVB

 

Wat is de Sociale Verzekeringsbank (SVB)?

Vrijwel iedereen kan te maken krijgen met de SVB. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is een zelfstandige overheidsorganisatie die verschillende financiële- en verzekeringstechninsche diensten uitvoert voor overheidsinstanties. Later op de pagina zal duidelijk worden wat dit precies betekent. 


 

Wat doet de Sociale Verzekeringsbank?

In Nederland zijn er allerlei soorten sociale voorzieningen en gelden er verschillende volksverzekeringen. De Sociale Verzekeringsbank is degene die deze beheert, controleert en uitvoert. De werkzaamheden van de Sociale Verzekeringsbank zijn grofweg in drie stukken op te delen:

 • Komt u in aanmerking voor een sociale verzekering? Dan kan de Sociale Verzekeringsbank u daarbij helpen. U krijgt van hen de juiste informatie én het bedrag waar u recht op heeft.
 • Ook controleert de Sociale Verzekeringsbank of er geen betalingen gedaan worden aan klanten die er geen recht op hebben. Hierbij voorkomen en bestrijden zij misbruik en fraude. 
 • Daarnaast is de Sociale Verzekeringsbank betrokken bij de voorbereidingen en het toetsten van nieuwe wetten en regelingen. De SVB geeft de Rijksoverheid tevens advies hoe zij de wetten en regelingen het beste kunnen uitvoeren. 

Voorbeelden taken Sociale Verzekeringsbank

Als u een PGB heeft, dan mag u zelf bepalen welke zorgverleners u voorzien van de zorg die u nodig heeft. Deze zorgverleners krijgen dan vanuit uw PGB betaald. Deze uitbetaling wordt gedaan door de Sociale Verzekeringsbank. Ook controleert de SVB PGB-contracten met zorgverleners.

Heeft u kinderen? Dan is het de taak van de Sociale Verzekeringsbank om te kijken of u recht heeft op kinderbijslag. Ook controleert de SVB hoeveel kinderbijslag u kunt krijgen en zorgen zij voor de uitbetaling hiervan. 


 

Sociale Verzekeringswet wetten en regelingen

Er zijn heel wat wetten en regelingen die door de SVB worden uitgevoerd. Er kan hierin een onderscheid gemaakt worden tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gemeenten, het UWV en CAK. Wij sommen het voor u op:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Het uitvoeren van REM (Remigratiewet)
 • De overbruggingsregeling van AOW (OBR)
 • Het uitvoeren van detacheringsverklaringen
 • Het uitvoeren van AOW (Algemene Ouderdomswet)
 • Het uitvoeren van AKW (Algemene Kinderbijslagwet)
 • Het uitvoeren van Anw (Algemene Nabestaandenwet)
 • Het uitvoeren van AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening voor ouderen)
 • Het uitvoeren van WKB (Wet op Kindgebonden budget) en Wko (Wet kinderopvangtoeslag)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Het uitvoeren van vijf verschillende wetten en een regeling voor psychotherapie ter ondersteuning van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen van de Tweede Wereldoorlog
 • Het regelen van TNS (Tegemoetkoming Niet loondienst gerelateerde slachtoffers van mesothelioom)
 • Het uitvoeren van TAS (Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtsoffers)
 • Het regelen van PGB (Persoonsgebonden Budget Wlz en WMO)

Gemeenten

 • Het regelen van PGB (Persoonsgebonden budget WMO)

UWV en CAK

 • Verbindingskantoor voor Duitse zaken wat betreft sociale verzekeringen
 • Sociale ambtenaar Marokko, Turkije en Spanje

 

SVB en PGB

Afsluitend, duiken we in dit artikel nog even verder in het verhaal over de SVB en PGB. Als u door ouderdom, een handicap of ziekte zorg nodig heeft, dan komt u in aanmerking voor het PGB, oftewel het Persoonsgebonden Budget.

Het PGB biedt u de vrijheid om zorg naar wens in te kopen. Dit kan in sommige gevallen zelfs een mantelzorger zijn. De belangrijkste voorwaarde is dat de zorg onder het PGB valt. Dit kan zijn:

 • Verpleging.
 • Begeleiding (individueel en groep).
 • Logeeropvang.
 • Huishoudelijke hulp.
 • Persoonlijke verzorging.
 • Vervoer van en naar dagbesteding.
 • Een selectie van kosten die een PGB-wooninitiatief rekent.

SVB zorgovereenkomst

Met een PGB heeft u, om zorg te kunnen krijgen van de zorgverlener naar keuze, een zorgovereenkomst nodig. Dankzij dit document zorgt de Sociale Verzekeringsbank ervoor dat de zorgverlener naar keuze wordt uitbetaald. Weet u niet welke SVB PGB zorgovereenkomst u nodig heeft en wilt u hier meer over weten? Bezoek dan de website van de SVB!


Ook interessant voor u
 

jongeren zorgverzekering

Wat is PGB en kom ik ervoor in aanmerking?

> Lees meer

 

Energie besparen in de zomer

Wat is Wlz en wanneer kom ik ermee in aanmerking?

> Lees meer

 

Ziektekosten

Kan ik mijn ziektekosten van de belasting aftrekken?

> Lees meer

 

Blog homepage