Verschil eigen bijdrage en eigen risico uitgelegd

Het eigen risico en de eigen bijdrage worden vaak door elkaar gehaald. Begrijpelijk, want het zijn beiden bedragen die u uit eigen portemonnee betaalt voor zorg die u gebruikt. Maar, wat is het verschil tussen de eigen bijdrage en het eigen risico?

verschil eigen risico eigen bijdrage

 

 

Uitleg eigen bijdrage en eigen risico

Voordat we in dit artikel de verschillen bespreken tussen het eigen risico en de eigen bijdrage, is het goed om eerst te weten wat de begrippen eigen bijdrage en eigen risico inhouden.

De eigen bijdrage

De eigen bijdrage is een bedrag dat u betaalt over zorg die u vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering vergoed krijgt. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van de zorgkosten. De eigen bijdrage wordt in veel gevallen in een percentage uitgedrukt. Soms kunt u vanuit een aanvullende verzekering een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage. 

De eigen bijdrage kan van toepassing zijn bovenop het eigen risico. De eigen bijdrage geldt bijvoorbeeld voor sommige medicijnen, een kunstgebit en een bril of lenzen.

Het eigen risico

Het eigen risico is voor iedere Nederlander van 18 jaar en ouder verplicht. Jaarlijks bepaalt de overheid de hoogte van het verplicht eigen risico. Naast het verplicht eigen risico, bestaat er ook nog een vrijwillig eigen risico. Dit betekent dat u uw eigen risico vrijwillig kunt verhogen. U kunt uw eigen risico met maximaal € 500,- verhogen tot € 885,- en hierdoor gaat u een lagere premie betalen.

Eigen risico betaalt u over de zorg die u vergoed krijgt vanuit de basisverzekering, zoals ziekenhuiszorg en medicijnen. Voor huisartsenzorg, verloskundige zorg en kraamzorg betaalt u geen eigen risico.


 

Verschil eigen risico en eigen bijdrage

De belangrijkste verschillen tussen het eigen risico en de eigen bijdrage zetten wij voor u op een rijtje:

  Eigen risico Eigen bijdrage
Kosten? Een standaard bedrag per jaar  Hoogte bedrag is afhankelijk van de zorg die u krijgt
Welke zorg? Enkel voor zorg uit de basisverzekering Zowel voor zorg uit de basis- als aanvullende verzekering
Voor wie? Geldt voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder Geldt voor alle leeftijden - ook voor personen onder de 18 jaar
Vergoeding? Geen vergoeding mogelijk voor het eigen risico Soms een vergoeding mogelijk door een aanvullende verzekering
 

Overeenkomsten eigen risico en eigen bijdrage

Naast verschillen, kennen het eigen risico en de eigen bijdrage ook overeenkomsten. De belangrijkste overeenkomst tussen het eigen risico en de eigen bijdrage is dat deze bedragen uit eigen zak worden betaald. Daarnaast kan het zo zijn dat voor dezelfde soort zorg het eigen risico en eigen bijdrage allebei van toepassing zijn.


 

Eigen risico en eigen bijdrage: wat betaalt u eerst?

Moet u een eigen risico en eigen bijdrage betalen? Dan betaalt u deze in de volgende volgorde:

  1. Eerst betaalt u de eigen bijdrage.
  2. Vervolgens betaalt u over het overgebleven bedrag het verplicht eigen risico.
  3. Heeft u vrijwillig eigen risico? Dan valt het bedrag dat daarna nog overblijft daaronder.
  4. Wat na de eigen bijdrage, het verplichte eigen risico en het vrijwilliger eigen risico overblijft, vergoedt uw zorgverzekeraar. 

Een rekenvoorbeeld

Stel, u heeft een kunstgebit nodig met een totaalprijs van € 1.200,-. Een kunstgebit heeft een wettelijke eigen bijdrage van 25%. U betaalt daarom 25% van de totaalprijs € 1.200,- zelf, namelijk € 300,-. Is uw eigen risico nog onaangebroken? Dan betaalt u het verplicht eigen risico van € 385,- (2020).

Na aftrek van de eigen bijdrage en het eigen risico blijft er nog € 515,- van het totaalbedrag over. Dit wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. De eigen bijdrage en het eigen risico samen bedraagt € 300,- + 385,- = € 685,-. Dit betaalt u dus zelf. 

 

Moet ik eigen risico of eigen bijdrage betalen?

De belangrijkste vraag is natuurlijk of het eigen risico en/of de eigen bijdrage geldt voor de zorg die u nodig heeft. Wij zetten daarom alle vergoedingen graag voor u op een rijtje. Zo weet u waar u aan toe bent.

Ga naar alle vergoedingen


Aanbevolen voor u


 

Blog homepage