Contact
Mijn UnitedConsumers

Goedkope zorgverzekering 2024

Mijn geboortedatum:

Ziektekosten belasting

Sommige ziektekosten kunt u aftrekken van de belasting. Het gaat hier vaak om ziektekosten als: bepaalde medicijnen, hulpmiddelen, reiskosten of ziektekosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Welke voorwaarden gelden er als het gaat om zorgkosten aftrekken van de belasting en hoe werkt het?

zorgkosten aftrekken


 

Ziektekosten aftrekken belasting

U kunt bepaalde ziektekosten aftrekken van de belasting. Dit worden ook wel specifieke zorgkosten genoemd. Hieronder vallen bijvoorbeeld medicijnen en hulpmiddelen. Heeft u zorgkosten gemaakt die u mag aftrekken van de belasting? Dan moet u bij de Belastingdienst een aangifte inkomstenbelasting doen om deze aftrek te kunnen krijgen.

Tip: op de website van de Belastingdienst vindt u een overzicht van alle zorgkosten die aftrekbaar zijn van de belasting.

 

Voorwaarden zorgkosten belasting aftrekken

Om in aanmerking te komen voor een belastingaftrek van uw zorgkosten, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • U mag de ziektekosten alleen aftrekken in het jaar waarin u die kosten heeft betaald.
 • U mag alleen ziektekosten aftrekken die u maakt in verband met ziekte of invaliditeit.
 • U mag zorgkosten niet aftrekken als die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen.
 • De Belastingdienst kan u vragen om uw ziektekosten aan te tonen. Bewaar dus uw rekeningen, overzichten van uw zorgverzekeraar en uw bankafschriften.
 • U mag alleen het deel van de ziektekosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de aanvullende zorgverzekering of waarvoor u bijzondere bijstand heeft gekregen. Als u de kosten eerst zelf betaalt en later een vergoeding krijgt van uw zorgverzekeraar, mag u (dat deel van) de ziektekosten niet aftrekken van de belasting.

Goed om te weten: heeft u zorg uit de basisverzekering nodig en kiest u voor een zorgverlener zonder contract? Dan betaalt u een deel van de zorgkosten zelf. Deze ziektekosten kunt u niet aftrekken van de belasting.

Deze tegemoetkomingen hoeft u niet van het aftrekbare bedrag af te halen

 • De tegemoetkoming specifieke zorgkosten die u kreeg van de Belastingdienst.
 • De tegemoetkoming die u kreeg van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) omdat u arbeidsongeschikt was.
 • De tegemoetkoming die u heeft gekregen via het Centraal Administratiekantoor (CAK) voor kosten die u maakt in het geval van een chronische ziekte of handicap. 

Geen zorgverzekering afgesloten

Heeft u ziektekosten gemaakt en deze niet vergoed gekregen omdat u geen zorgverzekering heeft? Dan mag u de kosten van ziekte en invaliditeit die onder de basisverzekering vallen, niet aftrekken van de belasting.

Ziektekosten belasting buitenland

Wordt u - of iemand voor wie u zorgkosten mag aftrekken - in het buitenland behandeld voor ziekte of invaliditeit? Dan mag u deze ziektekosten aftrekken van de belasting indien u voldoet aan de voorwaarden. Ook de reiskosten die betrekking hebben op de behandeling, kunt u aftrekken van de belasting. De kosten van verblijf - bijvoorbeeld in een hotel - vóór, tijdens of na de behandeling zijn niet aftrekbaar.


 

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

Heeft u te weinig of geen belasting betaald omdat u specifieke zorgkosten heeft afgetrokken van de belasting? Dan heeft u misschien recht op een tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten. Over deze tegemoetkoming ontvangt u vanzelf bericht van de Belastingdienst.

Voorwaarden tegemoetkoming

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 • Het bedrag van de tegemoetkoming is meer dan € 15,-.
 • In uw aangifte inkomstenbelasting heeft u uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken.
 • Door de aftrek van specifieke zorgkosten is de belasting die u moet betalen lager dan het bedrag aan heffingskortingen.

Goed om te weten: om het bedrag van de tegemoetkoming te berekenen, telt de Belastingdienst de verschuldigde belasting en de heffingskortingen van u en uw eventuele fiscale partner bij elkaar op.

Uitbetaling tegemoetkoming ziektekosten

De tegemoetkoming voor specifieke zorgkosten wordt apart van de belastingteruggaaf uitbetaald. U ontvangt een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekering van de Belastingdienst. Vervolgens krijgt u de tegemoetkoming. Indien de tegemoetkoming niet klopt, dan kunt u een herziening krijgen. Dit regelt u via de Belastingdienst.


 

Voor iemand anders zorgkosten aftrekken belasting

Heeft u ziektekosten betaald voor iemand die niet in staat was om deze zelf te betalen? Dan mag u voor de volgende personen ziektekosten aftrekken van de belasting:

 • Iemand in uw huishouden heeft een ernstige handicap en is 27 jaar of ouder. Onder een ernstige handicap wordt verstaan dat deze persoon aanspraak kan maken op een opname in een Wlz-instelling (Wet langdurige zorg).
 • Uw inwonende ouders, broers of zussen wanneer zij afhankelijk zijn van uw zorg. Onder afhankelijk wordt verstaan dat diegene beroepsmatige hulp of verzorging in een verzorgingshuis of verpleeghuis nodig heeft.

 

Belastingaftrek ziektekosten berekenen

Om uw aftrekbare ziektekosten te berekenen, kunt u de berekening aftrekbaar bedrag specifieke zorgkosten gebruiken op de website van de Belastingdienst. Doet u digitaal aangifte? Dan wordt uw belastingaftrek ziektekosten automatisch berekend.


Ook interessant voor u
 

zorgwetten

Wat houden de vier zorgwetten in?

> Lees meer

inkomensafhankelijke bijdrage

Hoe werkt de inkomensafhankelijke bijdrage?

> Lees meer

 

patientenrechten

Wat zijn de rechten die ik heb als patiënt?

> Lees meer