Contact
Mijn UnitedConsumers

Ziektekosten belasting

Sommige ziektekosten kun je aftrekken van de belasting. Het gaat hier vaak om ziektekosten als: bepaalde medicijnen, hulpmiddelen, reiskosten of ziektekosten die jouw zorgverzekeraar niet vergoedt. Welke voorwaarden gelden er als het gaat om zorgkosten aftrekken van de belasting en hoe werkt het?

zorgkosten aftrekken


 

Ziektekosten aftrekken belasting

Je kunt bepaalde ziektekosten aftrekken van de belasting. Dit worden ook wel specifieke zorgkosten genoemd. Hieronder vallen bijvoorbeeld medicijnen en hulpmiddelen. Heb je zorgkosten gemaakt die je mag aftrekken van de belasting? Dan moet je bij de Belastingdienst een aangifte inkomstenbelasting doen om deze aftrek te kunnen krijgen.

Tip: op de website van de Belastingdienst vind je een overzicht van alle zorgkosten die aftrekbaar zijn van de belasting.

 

Voorwaarden zorgkosten belasting aftrekken

Om in aanmerking te komen voor een belastingaftrek van je zorgkosten, dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Je mag de ziektekosten alleen aftrekken in het jaar waarin je die kosten hebt betaald.
 • Je mag alleen ziektekosten aftrekken die je maakt in verband met ziekte of invaliditeit.
 • Je mag zorgkosten niet aftrekken als die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen.
 • De Belastingdienst kan jou vragen om je ziektekosten aan te tonen. Bewaar dus je rekeningen, overzichten van je zorgverzekeraar en je bankafschriften.
 • Je mag alleen het deel van de ziektekosten aftrekken waarvoor je geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de aanvullende zorgverzekering of waarvoor je bijzondere bijstand hebt gekregen. Als je de kosten eerst zelf betaalt en later een vergoeding krijgt van je zorgverzekeraar, mag je (dat deel van) de ziektekosten niet aftrekken van de belasting.

Goed om te weten: heb je zorg uit de basisverzekering nodig en kies je voor een zorgverlener zonder contract? Dan betaal je een deel van de zorgkosten zelf. Deze ziektekosten kun je niet aftrekken van de belasting.

Deze tegemoetkomingen hoef je niet van het aftrekbare bedrag af te halen

 • De tegemoetkoming specifieke zorgkosten die je kreeg van de Belastingdienst.
 • De tegemoetkoming die je kreeg van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) omdat je arbeidsongeschikt was.
 • De tegemoetkoming die je hebt gekregen via het Centraal Administratiekantoor (CAK) voor kosten die je maakt in het geval van een chronische ziekte of handicap. 

Geen zorgverzekering afgesloten

Heb je ziektekosten gemaakt en deze niet vergoed gekregen omdat je geen zorgverzekering hebt? Dan mag je de kosten van ziekte en invaliditeit die onder de basisverzekering vallen, niet aftrekken van de belasting.

Ziektekosten belasting buitenland

Word je - of iemand voor wie je zorgkosten mag aftrekken - in het buitenland behandeld voor ziekte of invaliditeit? Dan mag je deze ziektekosten aftrekken van de belasting indien je voldoet aan de voorwaarden. Ook de reiskosten die betrekking hebben op de behandeling, kun je aftrekken van de belasting. De kosten van verblijf - bijvoorbeeld in een hotel - vóór, tijdens of na de behandeling zijn niet aftrekbaar.


 

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

Heb je te weinig of geen belasting betaald omdat je specifieke zorgkosten hebt afgetrokken van de belasting? Dan heb je misschien recht op een tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten. Over deze tegemoetkoming ontvang je vanzelf bericht van de Belastingdienst.

Voorwaarden tegemoetkoming

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 • Het bedrag van de tegemoetkoming is meer dan € 15,-.
 • In je aangifte inkomstenbelasting heb je uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken.
 • Door de aftrek van specifieke zorgkosten is de belasting die je moet betalen lager dan het bedrag aan heffingskortingen.

Goed om te weten: om het bedrag van de tegemoetkoming te berekenen, telt de Belastingdienst de verschuldigde belasting en de heffingskortingen van jou en jouw eventuele fiscale partner bij elkaar op.

Uitbetaling tegemoetkoming ziektekosten

De tegemoetkoming voor specifieke zorgkosten wordt apart van de belastingteruggaaf uitbetaald. Je ontvangt een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekering van de Belastingdienst. Vervolgens krijg je de tegemoetkoming. Indien de tegemoetkoming niet klopt, dan kun je een herziening krijgen. Dit regel je via de Belastingdienst.


 

Voor iemand anders zorgkosten aftrekken belasting

Heb je ziektekosten betaald voor iemand die niet in staat was om deze zelf te betalen? Dan mag je voor de volgende personen ziektekosten aftrekken van de belasting:

 • Iemand in jouw huishouden heeft een ernstige handicap en is 27 jaar of ouder. Onder een ernstige handicap wordt verstaan dat deze persoon aanspraak kan maken op een opname in een Wlz-instelling (Wet langdurige zorg).
 • Jouw inwonende ouders, broers of zussen wanneer zij afhankelijk zijn van jouw zorg. Onder afhankelijk wordt verstaan dat diegene beroepsmatige hulp of verzorging in een verzorgingshuis of verpleeghuis nodig heeft.

 

Belastingaftrek ziektekosten berekenen

Om jouw aftrekbare ziektekosten te berekenen, kun je de berekening aftrekbaar bedrag specifieke zorgkosten gebruiken op de website van de Belastingdienst. Doe je digitaal aangifte? Dan wordt de belastingaftrek ziektekosten automatisch berekend.


Ook interessant
 

zorgwetten

Wat houden de vier zorgwetten in?

> Lees meer

inkomensafhankelijke bijdrage

Hoe werkt de inkomensafhankelijke bijdrage?

> Lees meer

 

patientenrechten

Wat zijn de rechten die ik heb als patiënt?

> Lees meer

 

Blog homepage