Contact
Mijn UnitedConsumers

Duurzaamheid

UnitedConsumers biedt korting op zorgverzekeringen, autoverzekeringen, tanken, energie en mobiele abonnementen. Als consumentencollectief behartigt UnitedConsumers de belangen van een grote groep consumenten in deze uiteenlopende branches. Het zorgen voor de consument nu en later is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Wij kijken niet alleen naar het nu, maar vooral ook naar de toekomst. Op een verantwoordelijke en milieuvriendelijke wijze. Dat is wat we doen.

Als energieleverancier leveren wij standaard groene stroom aan al onze klanten. Zo dragen wij samen met de consument bij aan een duurzame toekomst. Daarnaast is UnitedConsumers een digitaal georiënteerd bedrijf, waarbij de communicatie hoofdzakelijk verloopt via de digitale wegen. Om onnodig papierverbruik te voorkomen, worden onze diensten grotendeels via het internet en de telefoon afgenomen. Bovendien versturen wij al onze post CO2 neutraal. Op deze manier levert UnitedConsumers een bijdrage aan een duurzame toekomst.

Ook intern draagt UnitedConsumers een steentje bij aan een beter milieu. Zo wordt in het bedrijfspand gebruik gemaakt van sensorlampen, om het energieverbruik te beperken. Tevens wordt de CO2-uitstoot door woon-werkverkeer teruggedrongen door carpoolen te stimuleren. Zo reduceren wij onze nadelige effecten op het milieu.

Samen sta je sterker

UnitedConsumers is actief bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door krachten te bundelen met andere bedrijven maken we meer mogelijk. Vandaar dat wij samenwerken met verschillende ondernemers om stappen te zetten richting een duurzame toekomst.

FSC

Het papierverbruik binnen UnitedConsumers wordt zoveel mogelijk beperkt,FSC-logo doordat bijna alles gedigitaliseerd is. Als bedrijf zijnde is het haast onmogelijk om helemaal geen papier te gebruiken. Door gebruik te maken van papier met het FSC-keurmerk weten we dat het papier uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is. Door nu bij te dragen aan het verantwoord behoud van de bossen, blijven hout en papier onuitputtelijke grondstoffen. Zo kunnen we ook in de toekomst hiervan gebruik blijven maken. Ook wij hebben een eigen FSC licentienummer: FSC-N002568.

Hoe werkt FSC?

Sinds de oprichting in 1993 stimuleert FSC verantwoord en duurzaam bosbeheer. Er is sprake van verantwoord bosbeheer wanneer er rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij het bosbeheer horen. Door zich aan de FSC standaarden te houden kunnen boseigenaren hun bos laten certificeren. Onafhankelijke controleurs houden vervolgens toezicht op de naleving van de door FSC opgestelde regels.

Met verantwoord bosbeheer zorgt FSC ervoor dat ook in de toekomst bossen blijven bestaan. Dit doet FSC door strikte regels te stellen aan houtkap: per hectare mag slechts één keer in de dertig jaar een beperkt aantal bomen gekapt worden. In de tussentijd krijgt het bos de kans zich te herstellen.

Met het keurmerk garandeert FSC dat de producten ook daadwerkelijk afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen. Een product krijgt dit FSC-keurmerk pas, wanneer alle schakels in het proces kunnen aantonen dat zij zich aan de FSC-regels houden.

MVO Nederland

UnitedConsumers is een trotse partner van MVO Nederland. Samen met 2000 andere bedrijven maakt UnitedConsumers deel uit van het grootste MVO-bedrijvennetwerk van Europa. Het doel van MVO Nederland is om partijen samen te brengen en te zorgen voor verandering. Door betere samenwerkingen zijn bedrijven in staat om bij te dragen aan een duurzame en eerlijke wereld.

Energy Valley

Sinds kort is UnitedConsumers aangesloten bij Stichting Energy Valley. Dit Noord-Nederlandse bedrijf werkt samen met bedrijven en andere kennisinstellingen om de economie te versterken. Dit doen zij door gebruik te maken van schone en innovatieve energie. Als leverancier van groene energie draagt UnitedConsumers hier dan ook graag haar steentje aan bij.

Terug naar boven